Borgerliga alliansen överens om energipolitik

NYHETER

Kärnkraften blir kvar

Den borgerliga alliansen har enats om energipolitiken.

Den vill varken stänga fler kärnkraftsreaktorer eller tillåta byggandet av nya fram till 2010.

– Äntligen, efter 30 år av oenighet har vi nu nått en överenskommelse om energipolitiken. Det känns väldigt bra, säger centerledaren Maud Olofsson.

Det största hindret har varit synen på kärnkraften. Där har de borgerliga partierna varit splittrade sedan 70-talet. För att nå dagens överenskommelse har den traditionella kärnkraftsmotståndaren centern och folkpartiet, som kan tänkas sig att fler reaktorer byggs, fått kompromissa.

Enligt uppgörelsen ska en borgerlig regering under mandatperioden 2006 till 2010 inte bidra till politiska beslut om att stänga fler reaktorer. Inget förnyat driftstillstånd kommer heller att ges för det stängda Barsebäcksverket. Förbudet att påbörja byggandet av nya reaktorer ska gälla till minst 2010.

Kort perspektiv

Däremot kommer en borgerlig regering att bevilja tillstånd för att höja effekten på befintliga reaktorer om gällande krav uppfylls.

Folkpartiledaren Lars Leijonborg påpekar att alliansen bara enats om kärnkraften i det korta perspektivet, inte det långa. Han uppger att i och med att den så kallade tankeförbudslagen, som stoppar forskning om kärnkraft, nu är upphävd, så öppnar det för en stor statlig satsning på kärnkraftsforskning.

Utbyggnad av småskalig vattenkraft ska tas tillvara. De fyra outbyggda huvudälvarna ska dock bevaras, enligt alliansens förslag.

Helst bör oljan som energislag för uppvärmning av bostäder kunna brytas helt, heter det också.

TT