EU-länder måste införa lagring av telefondata

NYHETER

Ska vara genomfört innan 2010

Bryssel

Till slutet av nästa år måste EU-länderna ha infört regler för omfattande lagring av vem som ringt till vem, när och varifrån.

För internetdata ska lagringen vara på plats före 2010.

Och beslutet är tvingande för telefon- och internetoperatörerna, de måste lagra trafikdata även om de inte skulle ha behov av det. Om operatörerna går över till fasta, förbetalda abonnemang, en utveckling som är på gång, skulle behovet av att lagra uppgifterna minska.

- Om fem år hade i så fall svensk polis stått inför en katastrof, sade justitieminister Thomas Bodström efter det formella beslutet om lagring av telefon- och internetdata på mötet för EU:s justitie- och inrikesministrar i Bryssel.

Katastrofen vore, enligt Bodström, att de telefondata som svensk polis framgångsrikt använder, gradvis skulle försvinna.

- Nu kan vi fortsätta använda redskap som vi, åtminstone i Sverige har använt i 25 år, sade Bodström som nu börjar arbetet med att omsätta direktivet till svensk lag.

Terrorskräck

Beslutet innebär målgång på sista sträckan i ett beslutsrally som tog ordentlig fart efter bombdåden i Londons tunnelbana förra sommaren.

Förslaget, som kritiserats både av organisationer för medborgerliga rättigheter och av telefonoperatörer, väcktes ursprungligen av Frankrike, Storbritannien, Sverige och Irland efter attentaten i Madrid i mars 2004.

Syftet var att skaffa sig nya vapen i kampen mot terrorism, men under förslagets behandling har mer och mer betoning lagts på grov brottslighet över huvud taget.

Länge satt det fast i oenighet mellan medlemsländerna och en tvist med EU-kommissionen och EU-parlamentet inblandade om inflytande över förslaget. Men förra hösten drev den dåvarande brittiske ordföranden för justitieministrarna, Charles Clarke, fram en politisk överenskommelse.

Skarp kritik

Moderaternas Beatrice Ask har hela tiden varit kritisk till förslaget om datalagring.

- Nu ska man tillsätta en utredning i justitiedepartementet för att utreda hur det ska genomföras i Sverige. Om man driver ett sådant här förslag så hårt så lever man ju i föreställningen att det är tillräckligt klart för att genomföras i Sverige, säger hon till TT.

Folkpartiet och kristdemokraterna har stått bakom regeringens förslag under förutsättning att internettrafiken inte ska inbegripas i datalagringen.

"Det innebär en integritetskränkande övervakning av enskilda människors kommunikation. Det innebär exempelvis lagring av uppgifter om vilka journalister pratar med eller vilka som kontaktar politiska partier eller andra organisationer", skriver miljöpartiets Leif Björnlod i kommentar.

Lars Larsson/TT Owe Nilsson/TT