Ras för Sverige i välståndsmätning

Välståndet i Sverige blir sämre.

I alla fall om man får tro årets välståndsindex.

Sverige halkar ner från andra till sjätte plats, skriver Europaportalen.

Social progress index, SPI, är ett mätinstrument för att gradera olika länders välstånd.

Indexet är framtaget på Harvard university och omfattar allt från jämlikhet till kriminaliet.

Jämfört med förra årets mätning tappar Sverige fyra placeringar.

Sedan 2013 har mätmetoden ändrats och fler länder inkluderats, vilket kan vara en av förklaringarna.

Etta på listan är Nya Zeeland, tätt följt av Schweiz och Island.
Först på sjätte plats hittas Sverige.

Ekonomi inte allt

Sambandet är tydligt: ju rikare land, desto fler och större sociala framsteg.

Men gott om pengar innebär inte alltid ett likhetstecken med högt välstånd. USA hamnar exempelvis först på 16:e plats.

– Ekonomisk tillväxt leder inte automatiskt till sociala framsteg. Indexet visar att om vi ska tackla problem som fattigdom och ojämlikhet är ekonomisk tillväxt ensamt inte tillräckligt, säger professor Michael Green, en av de ansvariga för indexet, till Europaportalen.

Läs mer och se grafik över mätningen här.

Publisert: