Anmälda forskningen vid Karolinska: ”Oetisk behandling av patienter”

NYHETER

Professorn som har polisanmälts för att ha blåst Karolinska institutet på miljonbelopp anklagas också för att ha behandlat patienter oetiskt.

En man med bukspottskörtelcancer uppger att han har blivit lurad och andra vittnar om att patienter inte följdes upp korrekt.

Professorn ”står för en kultur där man tenderar att inte dokumentera misslyckade forskningsresultat, utan endast det lyckade”, står det i Karolinska institutets hemliga rapport.

Många patienter som har deltagit professorns och överläkarens forskning på Karolinska har varit svårt sjuka i cancer.

I en ansökan som lämnades till Etikprövningsnämnden om ”forskning som avser människor” framgår att det handlar om försökspersoner med spridd bukspottskörtelcancer.

”Inte varit närvarande”

En person som har jobbat inom forskningsprojektet har klagat på professorn och hur patienter har hanterats:

– Han hanterade inte kontakter och uppföljning av patienter på ett korrekt sätt, har personen i forskningsteamet berättat i KI:s rapport och fortsatte:

– Jag var tvungen att ta rollen att vara i kontakt med svårt sjuka patienter, trots att jag inte var utbildad för det.

Professorn var inte regelbundet närvarande under forskningen och personer som har jobbat i teamet har inte känt sig inkluderade, enligt intervjuer som har gjorts.

Enligt den hemliga rapporten är det mycket som inte har fungerat.

Vid granskningen av professorns mejlkorrespondens upptäcktes brev från patienter.

Ett tragiskt öde gäller en man med bukspottkörtelcancer. Han uppfattade det som att han hade blivit lovad att delta i den kliniska studien i januari 2016.

Den 29 februari samma år skrev han till professorn och uttryckte missnöje och upprördhet kring ”den plötsliga frånvaron av en tydlig ansvarsperson och konkret respons”.

Den svårt sjuke mannen skrev att han kände sig lurad.

”Blåst arbetsgivaren”

Professorns närmaste man, överläkaren, anklagas också för att ha varit med och blåst sin arbetsgivare.

Överläkaren dömdes i december för två fall av misshandel mot sin före detta sambo. Under rättegången vittnade professorn till förmån för sin kollega.

Men överläkaren, som nekade till brott, fälldes och dömdes att betala sammanlagt närmare 60 000 kronor i böter.

Revisionsbyrån som har skrivit Karolinska institutets och Karolinska sjukhusets rapport anser att man måste gå vidare med hur patienterna hanterades i forskningsprojektet:

”Vi har inte relevant kompetens för att bedöma hur allvarligt detta är. Vi anser dock att det bör utredas vidare av KI/KS”.

Karolinska institutets chefsjurist Helén Törnqvist som ligger bakom polisanmälan mot de två forskarna vill inte kommentera de olika uppgifterna i rapporten.

– Nej, vi hanterar det som sekretesskyddade uppgifter i och med att polisanmälan är gjord, säger hon.

Aftonbladet har sökt läkarna, men de har inte återkommit. Deras advokater vill inte kommentera ärendet, men uppger att de inte tagit del av polisanmälan och hälsar att läkarna anser att de inte har gjort något fel.

Så dyrt är Nya Karolinska 00:31