Spricka i Alliansens skolpolitik

Foto: JONAS BILBERG
De regerar tillsammans, men har helt olika åsikter om hur den svenska skolan bör styras.
NYHETER

Utbildningsminister Jan Björklund (FP) vill göra skolan statlig.

Samtidigt meddelar Moderaterna att något förstatligande inte kommer att prioriteras.

– Vi kommer att ge besked om exakt den politik Alliansen kommer att genomföra senare, säger Tomas Tobé (M), ordförande i utbildningsutskottet.

De regerar tillsammans, men har helt olika åsikter om hur den svenska skolan bör styras. Sprickan i Alliansens skolpolitik blev tydlig i dag när två toppföreträdare för regeringens skolpolitik på samma dag gav olika besked om vem som bör ansvara för skolan.

– Jag menar att vi bör återförstatliga den svenska skolan. Kommunaliseringen har inte fungerat, säger utbildningsminister Jan Björklund (FP), i dagens Aftonbladet.

M emot förstatligande

Enligt Jan Björklund skulle ett återförstatligande göra det lättare att garantera svenska elever en likvärdig skolgång.

– Om det går att uppnå en enighet bland partierna går det att göra väldigt snabbt. Men vi är inte där än. Jag tror i och för sig att Pisa-undersökningen kommer att leda till en diskussion. Det går inte över en natt, men det kommer att leda till en diskussion som leder fram till att allt fler ifrågasätter det kommunala huvudmannaskapet, säger han.

Men Jan Björklunds framgångsrecept gillas inte av Moderaterna. Tomas Tobé (M), ordförande i utbildningsutskottet, skriver i dag på DN Debatt att reformer tar tid från lärarnas undervisningstid och att ett återförstatligande därför inte ska prioriteras.

"Vi måste prioritera det som gör skillnad och har stöd i forskning och beprövad erfarenhet", skriver Tomas Tobé.

– Moderaterna är beredda att Alliansen ska ta ett ökat statligt ansvar för skolan, men då ska det handla om ökat stöd till elever i klassrummet och utökad undervisningstid. Inte ett rakt förstatligande, säger Tomas Tobé till Aftonbladet.

”Ska ge besked”

Finns det en spricka i Alliansens skolpolitik?

– Det finns fyra olika partier som har en egen politik. Men vi har ju visat att vi är överens om att vi vill ha ett starkt kunskapsfokus i skolan. Vi kommer i valet 2014 att ha en enad allians som vill förstärka kunskapslinjen, säger Tomas Tobé.

Vilken skolpolitik kan väljarna räkna med om Alliansen vinner valet i år?

– Vi kommer till skillnad från Stefan Löfvén och Socialdemokraterna att ge besked om exakt den politik som Alliansen kommer genomföra under nästa mandatperiod om vi får väljarnas förtroende.

När kommer ni göra det?

– Det kommer vi att återkomma till senare under detta år. Vi har just nu en arbetsgrupp där jag ingår som arbetar med att ta fram vår gemensamma politik på detta området. Vi har i grunden samma syn på skolan, mer fokus på kunskap.

”Krävs ansvartagande”

Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén säger att det lärarna nu behöver inte är nya förändringar.

– Fokus nu måste ligga på det som gör skillnad för utbildningen, ökad status för yrket och mer tid för eleverna. Det finns en enorm reformtrötthet i lärarkåren och vi efterlyser arbetsro. Vi vill ha lösningar som inte rivs upp vid varje val. Det krävs ansvarstagande politiker och inte plakatpolitik, säger hon till Aftonbladet.

ARTIKELN HANDLAR OM