Neurolog: "Adhd existerar inte"

Diagnosen adhd är under angrepp.

Den amerikanske neurologen Richard Saul hävdar att den neuropsykiatriska funktionsnedsättningen egentligen inte existerar.

– Det håller jag inte med om, säger överläkaren Kerstin Malmberg.

DN-skribenten Nathan Shachar gick i veckan till angrepp mot diagnosen adhd. I en ledartext skrev han bland annat att adhd-symptomen har "mer med mognad att göra än genetik". Texten fick snabbt hård kritik från skribenter, flertalet psykiater och intresseorganisationen Attention, som samlar medlemmar med adhd och Aspergers syndrom. Nathan Shachar anklagades för att fördumma debatten och att inte grunda sina argument i vetenskaplig forskning.

Och diskussionen ser inte ut att var över.

"Adhd existerar inte"

Den amerikanske neurologen Richard Saul har behandlat tusentals patienter som uppvisat adhd-symptom och är övertygad om att den neuropsykiatriska funktionsnedsättningen egentligen inte existerar, skriver New York Post.

I den kommande kontroversiella boken "Adhd does not exist" beskriver Richard Saul adhd som en samling av ett 20-tal andra tillstånd och störningar. Saul studerade sina egna patienter och kom fram till att i princip alla visade sig ha någon annan funktionsnedsättning än adhd, såsom Tourettes syndrom, tvångssyndrom, inlärningssvårigheter, bipolaritet, depression eller dålig hörsel, skriver New York Post.

Adhd-symptomen på en flicka som han behandlade visade sig bero på närsynthet – hon kunde inte se svarta tavlan i klassrummet och agerade därför störande. Det hon behövde var glasögon, inte mediciner, menar Richard Saul.

Patienter med adhd är feldiagnostierade är hans slutsats.

Svårställd diagnos

Kerstin Malmberg, överläkare på Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm, har forskat inom adhd-genetik. Hon säger att adhd sällan finns i "ren form".

– Oftast har man andra tillstånd samtidigt. Då måste man kolla att de här symptomen inte tillhör andra tillstånd enbart. Det finns barn med autism som också samtidigt har adhd och är hjälpta av medicinering.

Richard Saul menar att adhd inte finns över huvud taget?

– Det håller inte jag med om. Man har ju massa symptom man kommer med till utredningen, sen spaltar man upp de där och ser vad som tillhör vad. Feldiagnoser finns alltid, men det innebär inte att adhd inte existerar.

Varför tror du att adhd-diagnosen angrips såhär?

– Därför det är en symptomdiagnos och de är svårställda. Man tycker att det här är allmänna symptom som alla har. Adhd-symptom finns hos många människor men sen kommer det till en punkt då det blir en funktionsnedsättning och du inte klarar av det i vardagen. Adhd-diagnosen ger mycket problem som man behöver behandling och förståelse för.

Publisert: