Därför stängs E4 av under påskhelgen

Under påsken stänger Trafikverket och polisen av omkörningsfilerna på E4 norr om Gävle.

– Vi förväntar oss ett bättre flöde och färre olyckor, säger Mats Sandgren, enhetschef vid Trafikverket.

Få ett bättre flyt i påsktrafiken och undvika stopp. Det vill Trafikverket och polisen uppnå genom att tillfälligt stänga av omkörningsfilerna på E4 norr om Gävle, mellan Gävle och Tönnebro, under skärtorsdagen och annandag påsk.

Anledningen till avstängningen är att sträckan har ett särskilt hårt tryck under påsken, då många reser via E4 till och från fjällen. Risken för olyckor ökar när bilister kör tillbaka från omkörningsfilerna. Genom att stänga av ett körfält vill Trafikverket och polisen göra trafiken säkrare.

– Syftet är naturligtvis att se till att ingen krockar och skadas och att det inte blir några långa stopp. Vi försöker att förebygga trafikolyckor, säger Ulf Carnerius, trafikpolischef i Gävleborg.  

Förra året stängdes samma omkörningsfiler av under annandag påsk. Detta tyckte Trafikverket och polisen fungerade bra och vill därför satsa på i år igen.

Tanken med att stänga av omkörningsfilerna är att alla bilister ska köra i samma körfält. Det innebär att restiden blir längre, men också säkrare, menar Mats Sandgren.

– Köer blir det ju. Det kommer man inte ifrån. Men trafiken flyter på bättre. Det är de som kör om som ställer till det. Omkörningar ökar risken för olyckor, personskador och värre köer, säger han.

Mats Sandgren förklarar att E4:an inte är byggd för att klara av ett sådant tryck som den utsätts för under påskhelgen. Ett ombygge av vägen är dock inte aktuellt eftersom det höga trycket bara råder under några timmar varje påsk.

– Avstängningen är ett bra alternativ. Vi förväntar oss ett bättre flöde och färre olyckor. Det vi vill är att folk ska resa i tid och att visa respekt genom att inte köra om. 

Filerna kommer att vara avstängda klockan 13-20 på skärtorsdagen och klockan 12-20 på annandag påsk.

Publisert: