’Vi har sett till att det lönar sig att arbeta’

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Fredrik Reinfeldt om sin inspiration, arbetslösheten & hur han ska vinna majoritet

1 av 3

Han har inte kollat om telefonen är avlyssnad. Han delar den feministiska analysen. Och han skaffar sig ork genom att träffa folk och titta dem i ögonen.

– Det är det som inspirerar mig, som gör att jag får energi, som gör att jag känner att det finns mycket kvar att göra, säger statsminister Fredrik Reinfeldt (M).

”Stridshingsten”, så kallade sig Reinfeldt i en TT-intervju i höstas, ser fram emot supervalåret och valen till EU, riksdag, kommun och landsting.

Målet är att bilda en ny alliansregering med stöd av en majoritet och lika stort stöd för Moderaterna som i förra valet.

Men just nu är det motvind. Alliansen ligger efter de rödgröna partierna i opinionsmätningarna. Men det kommer att ändra sig enligt Reinfeldt.

– Svensk ekonomi förstärks nu, många av våra reformer visar sig stödja rätt utveckling på arbetsmarknaden, sysselsättningen växer.

Jobben är valets viktigaste fråga. Vilket är ditt mest effektiva förslag för att öka sysselsättningen?

– Det mest jobbskapande som vi har gjort är att se till att det att lönar sig bättre att arbeta. Drivkrafter för jobb är väldigt viktigt.

Arbetslösheten är i dag högre än när ni tillträdde trots löftet om minskat utanförskap. Vad är din förklaring?

– Utanförskapet har minskat och sysselsättningen har ökat. Innebörden av ordet arbetslöshet är andelen av arbetskraften som ännu inte fått jobb. Vi har sett till att arbetskraften har vuxit. Det gör att många fler har jobb, men många fler vill också ha jobb.

– Den stora utmaningen för Sverige är hur vi ska få fram jobb till de stora grupper som vill ha arbete men som har kort utbildning och som har svårt att klara konkurrensen i det moderna arbetslivet.

Även långtidsarbetslösheten har ökat. Då var andelen 25 procent, nu är den 33 procent. Varför?

– Därför att de som stod närmare arbetsmarknaden har fått jobb. Och de som har kommit in i arbetskraften är de som Socialdemokraterna förtidspensionerade i stora grupper och som var långtidssjukskrivna.

– Vi har fört in dem med långa sjukskrivningar, som har korta utbildningar i arbetskraften. Och det syns i den meningen att långtidsarbetslösheten har vuxit något.

Annie Lööf vill ha ett jobbskaparavdrag för småföretagare i stället för ett nytt jobbskatteavdrag. Vad säger du?

– Utrymmet för reformer är utomordentligt begränsat. Det vi i så fall skulle göra, om det finns ett utrymme, borde snarare riktas mot att skolresultaten ska bli bättre.

Vilka är dina starkaste kort om du jämför dig med Löfven?

– Det uppenbart starkaste är att jag har en arbetslinje som han saknar. Och vi har en ett regeringsalternativ som är väl förberett. Stefan Löfven, Socialdemokraterna och det de vill med MP och V är i princip oskrivna blad som väljarna överhuvud taget inte känner till.

Regeringen har backat i en rad frågor, exempelvis a-kassan och sjukförsäkringen. Tog ni i för hårt i början?

– Alltså, det här ordet backa. Jag ser det snarare som att ständigt ompröva hur verkligheten ser ut och ingångna överenskommelser. Det finns inga perfekta reformer, det blir aldrig precis som du har tänkt. För mig handlar det inte om att backa, det handlar om att ta nya steg baserad på ny information.

Regeringen har sänkt arbets­givaravgifterna för unga i två steg. Den första kostade över en miljon per jobb. Den andra sänkningen gav inte ny sysselsättning. Dags för förändring?

– Vi gjorde nu en justering vid årsskiftet när vi tog bort 25-åringarna och vi i stället sköt in oss mer på dem som är allra yngst.

Hur har du förberett dig för att orka med hela det här långa tuffa valåret?

– Genom att förbereda mig väl, att vara påläst, att kontinuerligt resa, se hela Sverige, träffa människor, titta dem i ögonen, lyssna på hur de beskriver sin situation. Det är det som inspirerar mig, som gör att jag får energi, att jag känner att det finns mycket kvar att göra.

Några av de frågor som du engagerat dig på senare tid är våld i hemmet, löneskillnader mellan kvinnor och män, trafficking och prostitution. Är du säker på att du inte är feminist?

– Jag delar säkert analysen när det gäller skillnaden mellan kvinnor och män med många som kallar sig feminister. Det är min bestämda uppfattning att på en lång rad samhällsområden hålls kvinnor tillbaka och det gäller inte minst den ofrihet som följer av sexuellt våld och av våld i hemmen som jag, som sagt, har jobbat mycket med.

Vinster i välfärden är brännhett. Vad tycker du om dem egentligen?

– Det viktiga för mig är att vi får bättre resultat. Det gäller framför allt skolan men att vi också känner oss trygga i äldreomsorg och i sjukvård.

Men det var vinsterna det var frågan om?

– Skattefinansierad verksamhet ska alltid utföras med kvalitet och med noggrann uppföljning. Är det någonstans vi har brustit så är det att uppföljningen och noggrannheten i den inte har varit tillräcklig.

Fick konkursen för skolkoncernen JB dig att ändra uppfattning i den här frågan?

– Det underströk just betydelsen av att göra det vi sagt.

Tycker du som Anders Borg, som är emot, eller Annie Lööf, som är för, om riskkapitalister som ägare i välfärdssektorn?

– Vi har ett lagstiftningsarbete kvar att göra. Vi ska ställa tydligare krav på långsiktighet. Men det kommer visa sig att det inte är alldeles enkelt att exakt formulera i lag vad som är långsiktigt ägande.

Föräldrarna får göra avdrag för läxhjälp. Med tanke på resultatet i Pisaundersökningen, borde inte alla få gratis läxhjälp i skolan?

– Jo, absolut. Det ena behöver inte utesluta det andra. Men ännu viktigare, tror jag, är att inlärningsstödet finns redan i skolmiljön. Läxhjälpen är ett kom­plement. Men jag är absolut beredd att titta på hur vi ska kunna förstärka också stödet för mer läxhjälp i skolan.

Sverige satsar otroligt mycket på skolan, tredje mest i EU. Varför är resultat ändå så klent?

– För att dessa stora resurssatsningar till trots har vår kunskapsfokusering varit otillräcklig. Nu förändras det och det kommer, tror jag, att leda i rätt riktning. Men det kommer att ta tid.

”Det lyser av hat och avsky när han debatterar med mig” sade Jimmie Åkesson om dig. Är det så?

– Ja, det är naturligtvis djupt känt att jag inte tycker om främlingsfientlighet och rasism. Min erfarenhet är att bygger du politisk vilja på att du är arg och hatar så försämrar det samhället allvarligt. Då bygger du inte långsiktigt, då bygger du inte med reformer, då bygger du inte med tillit. Därför misstror jag djupt den typen av politiska krafter.

President Obama var här i höstas. Står Sverige närmare USA nu än för tio år sedan?

– Ja, vi står alla fall närmare USA än vi gjorde på 1970-talet. Jag tycker för övrigt att det är väldigt bra om Sverige har bra relationer med USA, världens största ekonomi.

Vad tycker du om samarbetet mellan NSA och FRA, bra eller dåligt?

– Vi uttrycker oss inte på annat sätt än att vi har ett samarbete med andra men vi talar inte om med vilka.

Har du kollat om din telefon är avlyssnad?

– Nej.

Fem snabba frågor med Reinfeldt

Vem är din bästa vän?

– Det tycker jag är privat.

När är du som lyckligast?

– Jag är väldigt lycklig över att bo och leva i Sverige,

Vad gjorde dig riktigt arg senast?

– Apropå din tidigare fråga, när jag gick igenom trafficking och sexköpen i Sverige så slås jag av den hänsynslöshet och den enorma ofrihet som många flickor och kvinnor lever under och det gjorde mig väldigt arg.

Hur hanterar du stress?

– Jag förbereder mig väldigt väl.

Hur ser du på ditt liv som pensionär?

– Jag tycker inte att jag riktigt är där, det är viktigt att leva i nuet. Men i hopp om att kunna få vara frisk så tror jag precis som växande grupper av pensionärer ser fram emot en helt annat typ av liv, ett rikare liv än som gällde för bara någon generation tillbaka.

Så gick det i de senaste valen

2002: 15,2 %

2006: 26,2 %

2010: 30,1 %

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN