Irak: Stockholmsbomb al-Qaidas verk

– Den svenske självmordsbombaren fick stöd av al-Qaida, de planerade allt, säger en underrättelseofficer i Irak till SVT:s Uppdrag granskning.

Det motsäger de svenska utredarnas bild att Taimour Abdulwahab agerade på egen hand.

Det är känt att Taimour Abdulwahab blev uppringd från sitt forna hemland Irak samma dag som bombdådet i centrala Stockholm den 11 december 2010. Men förundersökningen lades ned för ett år sedan då utredarna inte kunde nå längre i försöken att klarlägga spåren till utlandet, eller om attentatet var ett beställningsjobb.

Slutsatsen blev att Iraksvensken, såvitt man kunde bedöma, agerade själv och utan order från någon.

Misstankar om band till utlandet har funnits från början. Exempelvis kom irakiska myndigheters uppgifter att Abdulwahab hade terrorutbildats i Mosul kort efter dådet.

Fokus på Sverige

Att al-Qaida låg bakom hävdas nu av underrättelseofficeren major Amar. Han berättar i SVT-programmet Uppdrag granskning att svenska utredare kort efter attentatet gav irakierna det nummer som Abdulwahab hade blivit uppringd från. Irakiska officerare ska också ha varit i Sverige för att hjälpa till med utredningen, lämnat över namn, adresser med mera.

– Jag känner inte till några sådana kontakter, säger däremot åklagare Agnetha Hilding Qvarnström till Uppdrag granskning.

Hon säger sig inte heller ha fått namn på den som ringt. Tvärtom sade åklagaren när utredningen lades ner att hon inte längre bad att få namnet. Skälet var att personen fanns i ett område kontrollerat av Islamiska staten och därför inte gick att förhöra.

Att åklagaren skickade sin begäran om rättshjälp till Irak först efter ett år och tre månader, framgår av programmet.

– Man jobbar på så gott man hinner helt enkelt och prioriterar i arbetsmängd och vilka åtgärder man ska vidta, förklarar sig Hilding Qvarnström.

Fokus låg på Sverige, säger hon.

al-Qaida-ledare

Enligt major Amar är personen som ringde en av Abdulwahabs släktingar.

– Han var fäst vid henne. Det är en person som han känt sedan han var barn och hon är äldre än honom, säger majoren i programmet.

Det är okänt om kvinnan tillhör al-Qaida och var hon är i dag.

Uppdrag granskning rapporterar också att dokument som inkommit till svenska ambassaden i Bagdad förstärker bilden att bomben var al-Qaidas verk. Uppgifter från säkerhetstjänsten gör gällande att bland andra en hög al-Qaida-ledare greps två dagar efter Stockholmsbomben, en person som påstås ha varit svenskens kontaktperson. Abdulwahab ska också ha träffat en militär al-Qaida-ledare i Syrien 2010.

Alla uppgifter om spår till utlandet är hemligstämplade av Säpo. Hilding Qvarnström motiverar det med förundersökningssekretess.

TT

Publisert:

LÄS VIDARE