Nationell lista ger överblick över läkemedel

TT TT

Publicerad 2018-03-01

Statsminister Stefan Löfven (S) och socialminister Annika Strandhäll (S) vid en pressträff på Länssjukhuset i Kalmar.

Regeringen vill ha en nationell läkemedelslista, som ger läkare överblick över patienters hela förbrukning av receptbelagda läkemedel.

– Det är ett viktigt steg för en ökad patientsäkerhet, säger socialminister Annika Strandhäll till TT.

Regeringen har lagt fram ett lagförslag med sikte på att lagen ska träda i kraft 2020 och att användning av det nya registret ska vara obligatorisk från och med den 1 juni 2022.

Hittills har information om vilka läkemedel en person får förskrivna varit uppdelad, till exempel i patientjournaler, sjukvårdens receptregister, apotekens läkemedelsförteckning och hos patienterna själva.

Narkotiska läkemedel

Följden är att samma patient kan gå till flera olika läkare och få narkotiska läkemedel förskrivna, utan att de inblandade läkarna har en överblick över helheten. En annan nackdel är risken för att patienter från olika läkare får läkemedel utskrivna som riskerar att ta ut varandra, eller som i kombination kan orsaka patientskada.

– Det här kommer att vara väldigt betydelsefullt, inte minst med tanke på patientsäkerheten, att man egentligen oberoende av vilken läkare inom vården som man besöker kommer att kunna få en överblick över vilka läkemedel den här patienten har, säger Strandhäll.

Samtyckte krävs

Lagförslaget innebär att E-hälsomyndigheten får i uppdrag att föra det nya patientregistret. En huvudregel blir att behörig hälso- och sjukvårdspersonal bara får tillgång till registeruppgifterna om patienten har gett sitt samtycke. Patienten kan spärra sina uppgifter, men i så fall kommer det att framgå att det finns spärrade uppgifter om personen och om det bland de spärrade uppgifterna ingår till exempel narkotiska läkemedel.

Kostnaden för att skapa det nya registret beräknas uppgå till ett par hundra miljoner kronor.

– Men det kommer förhoppningsvis att betala sig genom att man kommer att slippa överförskrivningar, säger socialministern.

Integritetsfrågor

Hon är övertygad om att beskedet om lagförslaget kommer att välkomnas inom vården.

TT: Varför har det dröjt så länge?

– Faktum är att det har varit två utredningar tidigare genom åren där man inte har kommit fram, men där vi uppfattar att vi nu har löst de knäckfrågor som fanns. Det handlar om integritetsfrågor bland annat och det har varit tekniska frågor. Men vi upplever att vi nu har ett förslag som är tillräckligt bra på bordet för att vi ska kunna gå vidare, säger Annika Strandhäll.

ANNONS