Regeringen miljardsatsar på lågstadielärare

1 av 2
NYHETER

Regeringen satsar i vårbudgeten två miljarder kronor på fler lågstadielärare i syfte att öka kvaliteten i skolan.

Det skriver Stefan Löfven, Gustav Fridolin och Helene Hellmark Knutsson på DN Debatt idag.

Svenska lärare har för lite tid att förbereda och utvärdera lektioner, vilket leder till att kvaliteten i undervisningen försämras.

Det skriver statsminister Stefan Löfven, utbildningsminister Gustav Fridolin och högskoleminister Helene Hellmark Knutsson på DN Debatt idag.

Regeringen vill därför satsa två miljarder kronor i kommande vårbudget på att anställa fler lärare i lågstadiet.

– Det är en oerhört välkommen satsning. Vi vet att satsningar tidigt ger bra effekt. Det blir mycket billigare än att försöka reparera de behoven längre upp i skolsystemet, säger Maria Rönn, förste vice förbundsordförande på Lärarförbundet, till TT.

Men Folkpartiets partiledare Jan Björklund menar att utspelet i själva verket är ett alliansförslag.

"Årets bluff. Regeringens skolsatsning i dag. Beslutet togs den 3 dec när Alliansens budget vann", skriver han på Twitter.

Vill utöka lärarutbildningen

Förutom satsningen på fler lärare vill regeringen utöka antalet platser på lärarutbildningen.

Förändringen väntas vara fullt utvecklad år 2019 och lärarutbildningen kommer då att omfatta 6000 platser. Kostnaden för det beräknas uppgå till 450 miljoner kronor.

Även kvaliteten på den stundtals utskällda lärarutbildningen måste förbättras, skriver ministrarna. Detta för att höja lärarnas status.

"Utbildningen ska ställa höga krav, bedrivas på vetenskaplig grund och på bästa sätt förbereda studenterna på rollen som lärare.", skriver de på DN Debatt.