M: Skattehöjarbudget för färre jobb

Av: Anette Holmqvist, Olof Svensson, Pär Karlsson

Publicerad:
Uppdaterad:

Så reagerar oppositionen på regeringens nya budget

Moderaterna sågar regeringens budget och anser att majoriteten av hushållen nu kommer få mindre i plånboken.

– Utan att raljera är det en skattehöjarbudget för färre jobb, säger Ulf Kristersson (M), ekonomiskpolitisk talesperson.

Moderaternas huvudkritik mot regeringens budget går ut på att svenskarna nu kommer att få lägre disponibel inkomst samt att skattehöjningarna inte ger fler jobb.

– Vanliga inkomstgrupper får minus i plånboken, säger Ulf Kristersson och pekar på att 6 av 10 svenskar får lägre disponibla inkomster.

Kristersson kritiserade även regeringen för att ha låga ambitioner när det gäller jämställdheten. Han menar att det enda som blir tydligt är att försämringen för kvinnor inte är lika stor som för män.

– Tittar man på disponibelinkomsterna, alltså vad människor får kvar efter skatt, så försämras det mer för män än vad de försämras för kvinnor. Men det försämras för båda. Som jämställdhetsaspekt är det en låg ambitionsnivå.

Hur vill ni få in pengar om ni inte ska höja skatter?

– Man måste bestämma sig för vad som är de stora problemen i Sverige just nu. Vi bedömer att de stora problemen är att det är alldeles för många unga människor utan utbildning och utrikes födda utan erfarenheter som inte kommer in på arbetsmarknaden och därför blir långvarigt bidragsberoende. Om de är det stora bekymret kan man inte höja skatten på alla som jobbar, då blir det färre som jobbar.

V: Trappa av ränteavdraget

Regeringens budget har förhandlats fram med Vänsterpartiet. Ulla Andersson (V), ekonomiskpolitisk talesperson, är nöjd med det som hennes parti har fått igenom.

– Vi får igenom konkreta satsningar som kommer förändra många människors livssituation, säger hon och listar satsningar som avgiftsfri mammografi, avgiftsfria besök i öppenvården för människor över 85 år, satsningar på unga och på kvinnors hälsa.

Men helt nöjd är hon inte:

– Jag hade gärna sett att vi hade trappat av ränteavdragen med 1 procent per år framåt för att kunna satsa på välfärden. Det finns eftersatta behov i äldreomsorgen, och inte minst förskola och fritidshem.

KD: Borrar hål i skrovet

Kristdemokraternas ekonomiskpolitiska talesperson Jakob Forssmed jämför budgeten med ett fartyg:

– Regeringen fick ett bra skrov, hissade segel och nu kommer konjunkturvinden. Då borrar regeringen håll i skrovet och halar seglen.

Till Aftonbladet säger han att budgeten inte svarar på den jobbutmaning vi står inför:

– Det finns inga svar på hur vi kan bredda arbetsmarknaden, hur fler som står en bit ifrån ska kunna komma in. Det som man ibland kallar för enklare jobb, i stället attackerar man rot- och rut-reformerna, säger han.

Han är även kritisk till att skattereduktionen för gåvor försvinner.

– Det är inte bara vi som är upprörda, det är bland annat Röda Korset och Stadsmissionen och andra. Nu blir det mindre pengar för dem att röra sig med. Det blir färre som lyfts ur fattigdom och färre hemlösa som får tack över huvudet. Regeringen höjer skatten på givmildhet .

Finns det något som är bra?

– Det finns satsningar på barns och ungas psykiska ohälsa som är bra.

FP: Det är häpnadsväckande

Folkpartiets ekonomiskpolitiska talesperson Erik Ullenhag säger att regeringen väljer att lägga en budget med 40 miljarder i skattehöjningar, där 90 procent slår mot jobb och tillväxt.

– Regeringen bedömer att sysselsättningsgraden ska falla. Det är häpnadsväckande, säger han.

Till Aftonbladet säger han att budgeten är "idélös". Bland annat när det handlar om att få nyanlända i jobb.

– Det är viktigt att ta på allvar att det kommer många till Sverige som har en lägre utbildning och då gäller det att få fram enkla jobb. Där är en tydlig konflikt mellan oss och regeringen där de höjer trösklarna där vi vill sänka.

– Vi vill liberalisera arbetsrätten, ha en mer flexibel lönebildning, väl utbyggda lärlingssystem. Här behövs rader av reformer, för annars kommer väldigt många som flyr till Sverige nu inte komma i jobb.

Han säger vidare att det kommer bli svårt för regeringen att nå jobbmålet.

– De säger att de ska EU:s lästa arbetslöshet 2020. Nu säger de att arbetslösheten kommer vara 6,2 procent år 2019. Tyskland har i dag 5,0 procent. Det står också, om man läser mellan raderna i budgeten, att den potentiella sysselsättningsgraden kommer minska kommande år. Så jag tolkar det som att de gett upp och inte tror på sitt jobbmål.

C: Jättemärkligt

Centerpartiets ekonomiskpolitiska talesperson Emil Källström kommenterar budgeten så här:

– De höjer skatten på jobb och företagande med 28 miljarder. Det är ingen större skräll, men det är olyckligt. Men samtidigt gör man det mindre lönsamt för nyanlända att jobba, då man tar bort jobbstimulansen i etableringsersättningen som finns. Det i ett läge när alla är överens om att fler nyanlända behöver arbeta. Det är jättemärkligt.

– Vi måste se till att vi har en politik där det skapas så många jobb som möjligt. Vår bästa integrationspolitik är vår företagarpolitik som innebär att små och medelstora företag kan anställa fler. Sedan ska vi se till så att det lönsamt att gå till jobbet oavsett vilken situation man är i.

SD: Når inte sina egna mål

Från Sverigedemokraterna kommenterar riksdagsledamoten Sven-Olof Sällström budgeten.

– Det är en lånefinansierad budget som inte når några som helst mål som regeringen själv har satt upp, framför allt när det gäller sysselsättning, säger han.

Enligt Sällström slår budgeten mot företagare framförallt på landsbygden och mot pensionärer.

– Man gör i och för sig en bra satsning med att man sänker skatten till pensionärer, men man tar tillbaka pengarna på andra sätt, genom att höja skatten för de som jobbar efter 65 år samtidigt som man låter kommunerna hämta igen en del av detta genom att höja hemtjänstavgiften, säger han.

Rättelse

I pappersversionen av den här artikeln påstods att  moderaternas ekonomisk-politiske talesperson sagt att regeringens budget är "en smocka" mot männen. Det är felaktigt. Aftonbladet beklagar felaktigheten.

Publicerad: