Saddam styrkt av demonstrationerna

NYHETER

FN-källor missnöjda med Iraks bristande samarbete

Saddam Husseins löfte till Hans Blix och Mohamed el-Baradei var enkelt:

Irak ska samarbeta bättre.

Men i stället uppges samarbetet nu ha försämrats ytterligare.

Dagarna före Hans Blix och Mohamed el-Baradeis – som leder inspektörernas arbete i Irak – besök i Bagdad genomförde FN ett flertal intervjuer med irakiska vetenskapsmän. Och löftet var att detta skulle fortsätta – nu än högre utsträckning.

Nu avslöjar källor inom FN för den ansedda tidningen Washington Post att resultatet blivit det motsatta. Sedan den 7 februari – dagen före mötet i Bagdad – har inte en enda irakiska vetenskapsmän ställt upp på att intervjuas.

Ingen av dem som haft kunskaper om programmen för massförstörelsevapen har varit tillgänglig. Av 28 vetenskapsmän som inte arbetat med kärn-, biologiska och kemiska vapen ska merparten ha krävt att få ha en irakisk representant med sig. De övriga fem krävde att få med sig en bandinspelning av intervjun, vilket FN vägrar av rädsla att svaren inte kommer att bli uppriktiga om en inspelning kan hamna hos regeringen.

Protester, krismöten och bråk

FN-källorna är övertygade om att Saddam Hussein stärkts av de senaste veckornas massiva folkliga protester, krismötet i EU, bråket i Nato och den djupa sprickan i FN:s säkerhetsråd.

– De känner: Världen står på vår sida. Vi kan ta ytterligare tryck. Vi har tid. Vi kan leka med USA och FN, säger en tjänsteman inom FN.

– Det är väldigt farligt.

Washington Post har talat med en rad tjänstemän och diplomater som finns på plats i Bagdad. Och uppenbarligen är missnöjet med Saddam Hussein större än på lång tid.

– Vi har inte sett några positiva steg från Irak, säger en.

– De håller inte sina löften, säger en annan.

Tidningen skriver att FN – trots de irakiska löftet om tillsätta en kommission som skulle söka rätt på alla återstående bevis – inte har fått några ytterligare dokument om landets tidigare vapenprogram.

Inga nya dokument

Farhågorna bland FN-inspektörerna är att den irakiska oviljan ska resultera i att Hans Blix tvingas lämna en starkt kritisk rapport till FN den 28 februari. Detta skulle i sin tur sannolikt ytterligare öka risken för ett krig och ge inspektörerna om ännu mindre tid att utföra sitt uppdrag.

Irakiska tjänstemän slår dock ifrån sig i Washington Post. En högt uppsatt källa säger:

– Vi har gjort vad man begärt av oss. Och världen ser det.

Man pekar också på att de amerikanska spaningsplanen av typen U-2 nu tillåts flyga över Irak

– All den här kritiken kommer från amerikanerna och är bara till för att motivera deras aggression.

Mattias Lundell