Radhus med drömläge - på skräpmark

NYHETER

Billigt och lummigt när Vinsta byggs ut

1 av 3 | Foto: Det här förslaget till ny bostadsbebyggelse ligger bäst till.Teckning: SWECO/FFNS ARKITEKTER

Gemytliga stadsradhus kring gröna gårdar i stället för skräpiga upplag och gamla plåtskjul.

Vinsta i Västerort blir Stockholms nya drömområde med 500-700 billiga markbostäder. I dag ska planen klubbas.

Många instanser har varit kritiska till att bygga bostäder här. Men nu börjar man tänka om. Bostadsbristen är svår. Bättre med hus för människor i stället för exempelvis stormarknader i rätt risiga lägen.

1 000 nya bostäder

Hela Västerort står inför rejäl nydaning. Främst med pånyttfödda och tillbyggda Vällingby centrum.

På området ovanför Johannelunds tunnebanestation, mellan Vällingby och Hässelby Gård, kan det bli så mycket som 1 000 nya bostäder.

Stadsbyggnadskontoret förordar dock de skisser som kommer från Sweco/FFNS Arkitekter och som kallas "Alternativ Mini".

En kärna av nytänkta stadsradhus byggs i så fall, ungefär av den sort som redan kommit i Rinkeby.

Grönstråk och sportfält smygs in, skolor och kommunikationer finns hyfsat nära.

Måste saneras

I dag är området rätt rörigt med allehanda verksamheter. Bensinstation, bageri, verkstäder och även ett angeläget jourhem för hemlösa.

Mest är det dock upplag och förråd. Dessvärre även en hel del föroreningar som kräver sanering.

En skvätt bostäder till kan det bli även i områdets södra del, intill tunnelbanestationen.

Där skissas på olika förslag med flerfamiljshus.

Lennart Arnstad

ARTIKELN HANDLAR OM

Trädgård