"Att inte kunna engelska hindrar inte människor att hitta ett jobb i USA"

NYHETER

Skaffa ett jobb, bli självförsörjande så snabbt du kan. Språket får du lära dig sen.

Det är den amerikanska modellen.

Foto: "VI KLARAR FLER" Robert J Carey, vice president för frivilligorganisationen The International Rescue Committe tycker att USA kan ta fler än de 70 000 kvotflyktingar president Bush tillåtit för detta år.

- Av de flyktingar som har varit här i sex månader har fler än 95 procent arbetat i två månader, säger IRC:s vice president Robert J Carey.

Varje år ser tio frivilligorganisationer till att runt

75 000 kvotflyktingar integreras i samhället. IRC hjälper mellan 8 000 och 12 000 årligen.

- USA har en lång tradition av att välkomna immigranter. Vi grundades som en nation för dem som flydde undan förföljelse. Människor kan komma hit, precis som deras förfäder. Om de bara försörjer sig själva och jobbar hårt är detta ett land av möjligheter, säger Robert J Carey.

Volontärer hjälper

Flyktingarna sätts snabbt i kontakt med volontärer, ofta själva före detta flyktingar. IRC bearbetar och förbereder samhället: skolor, hyresvärdar, arbetsgivare och polis.

I Sverige förordar man att flyktingar lär sig språket först och sedan skaffar arbete.

- Där är vi helt klart oeniga. Vår erfarenhet är att det bästa sättet att lära sig språket är på jobbet. Vi försöker ordna arbete och om det är möjligt läser de engelska utanför arbetstid. Många flyktingar lär sig inte så mycket av språket i en strikt akademisk miljö.

- Att inte kunna engelska hindrar inte människor från att hitta jobb i USA.

Jobb är viktigast

Att flyktingarna snabbt kommer i arbete och blir självförsörjande anses bland frivilligorganisationerna inte bara vara ekonomiskt fördelaktigt för nationen: sysselsättning borgar för flyktingars välmående och självkänsla, hävdar man.

- Många flyktingar är traumatiserade och vår erfarenhet är att den bästa terapin är att arbeta, säger Robert J Carey.

Han tycker dock att den amerikanska staten borde börja ta ett större ansvar, speciellt för ensamstående flyktingkvinnor med många barn.

- För dessa är det en utmaning att bli självförsörjande. Efter välfärdsreformen erbjuder inte USA dem så mycket skyddsnät.

Organisationer tar hand om flyktingarna

IRC grundades av Albert Einstein

Maria Trägårdh, Bo Lidén