Allt fler smittas av hiv och aids

NYHETER

68 miljoner människor kommer dö av aids fram till 2020

STOCKHOLM

Varje dag smittas 14 000 personer i världen av hiv/aids. Hela nationer riskerar att utplånas. Och än är inte toppen nådd. Tisdagens rapport från FN är en dyster läsning.

Epidemin befinner sig ännu bara i ett tidigt skede, enligt Unaids rapport som läggs fram vid den kommande internationella aidskonferensen i Barcelona.

  Sedan det första aidsfallet konstaterades 1981 har 60 miljoner människor infekterats och av dem har 20 miljoner dött. Men andelen smittade ökar ständigt. Av de 40 miljoner som i dag är smittade bor en majoritet i u-länderna varav 30 miljoner i södra Afrika. Allt fler unga mellan 15 och 24 år drabbas och 18 procent av alla smittade är kvinnor.

  Om inget drastiskt görs kommer 68 miljoner människor att dö i aids i de hårdast drabbade länderna fram till 2020. Det är drygt fem gånger fler än dem som dött där de senaste 20 åren.

Smitta mor till barn

  - Vi känner stor oro över hur det kommer att utvecklas. Det krävs större politiska åtaganden och program. Framför allt för att skydda de unga och smitta från mor till barn, sade Marika Fahlén, direktör vid Unaids i Genève när FN-rapporten presenterades i Stockholm på tisdagen.

  Botswana är det land som har flest smittade i världen - nära 39 procent av de vuxna har hiv. I Zimbabwe är var tredje smittad och i ytterligare fem afrikanska länder är det 20 procent.

  Professor Lars Olof Kallings är en av världens främsta aidsexperter och en av organisatörerna bakom konferensen i Barcelona.

  - Vissa länder i södra Afrika får svårt att överleva när upp till hälften av de vuxna i produktiva åldrar är smittade.

  En dyster slutsats i rapporten är att antalet hiv-smittade ökar snabbare än man tidigare ansett möjligt, dels i redan hårt drabbade länder men också i Kina och Indonesien och når nya befolkningsgrupper.

Inget tak finns

  - Tidigare trodde man att det fanns ett tak och att epidemin skulle ebba ut, men dessvärre är det inte så, säger Kallings.

  Allra snabbast ökar antalet hiv/aidssmittade i Ryssland och de forna östländerna, inte minst i vårt eget närområde Baltikum.

  Kallings är kritisk till att så lite görs för att försöka begränsa farsoten som han betecknar som en katastrof värre än digerdöden och som man ännu inte ser något slut på.

  - Kunskaperna finns men det genomförs inte konsekvent och i full skala. Rent rationellt skulle det lätt gå att begränsa smittspridningen. Men då måste viljan finnas som den gör i länder som Uganda och Thailand.

  Ett ljus i mörkret är dock att allt fler politiker och statsledningar insett att det inte längre går att stoppa huvudet i sanden utan att det krävs åtgärder.

  Främst handlar det om upplysning -en majoritet av världens unga vet inget om hiv/aids eller hur man skyddar sig. Störst risk att smittas löper unga flickor. Dessutom måste fler av världens fattiga få tillgång till bromsmediciner. De kan inte vara en lyx förbehållen enbart de rika.

Fakta: Drygt 5 000 svenskar har fått hiv

Fakta: Hiv och aids i världen

Thomas Lindroth/TT