Siw Persson delgiven misstanke om brott

NYHETER

Riksdagsledamoten Siw Persson har genom åren varit en förgrundsfigur i kampen mot MC-gäng och organiserad kriminalitet.

I går delgavs den hon själv misstanke om brott.

Förundersökningen inleddes i våras och gäller Siw Perssons anklagelser mot polis och åklagare i Skåne om korruption och maktmissbruk.

Bland dem hon anklagade finns länspolismästare Hans Wranghult och överåklagare Sven-Erik Alhem i Malmö.

Anklagelserna ingick i en anmälan som Siw Persson gjorde till Justitiekanslern, JK, i oktober förra året.

Hon begärde där att JK skulle utreda om korruption var förklaringen till att hon och en väninna "blivit grovt kränkta och olagligt behandlade" av myndigheterna.

Efter en utredning fann JK i mars i år att varken polis eller åklagare var skyldiga till de anklagelser som Siw Persson hade.

Påståenden om partiskhet, falska promemorior, försvunna handlingar och annat saknade grund, sade JK.

Efter bakslaget var Siw Persson ändå vid gott mod.

- Jag vet ändå att jag har rätt. Hoppas att du ser på mig hur bra jag mår, sa hon till Aftonbladets reporter då.

Och på grund av de ogrundade anklagelserna delgavs Siw Persson på torsdagen misstanke om falsk, alternativt vårdslös och olaga tillvitelse.

Timslångt förhör

Överåklagare Christer van der Kwast vid Riksåklagarens enhet för speciella mål i Stockholm höll under torsdagen ett en timmeslångt förhör med den numera politiska vilden Siw Persson.

Men åklagaren var fåordig om vad som skedde under denna timme.

  - Hon har delgivits misstanke och bestrider brott. Det är den information jag kan lämna, säger Christer van der Kwast.

Siw Persson hävdar dock att det inte blev något regelrätt förhör.

- Det blev inget förhör eftersom de inte kunde redovisa den skriftliga bevisning som jag enligt lag har rätt att få se, säger hon.

- Jag är mycket oroad över hur det står till med kompetensen hos polis och åklagare, säger hon.

Fakta Bakgrund

Marcus Noterius