Mobbning i tidiga år följer offret hela livet

Ångest kvar även i vuxen ålder

Barn som mobbats i grundskolan får problem även i vuxen ålder. Mobbningen följer med offret i vuxen ålder, visar en ny studie.

Mobbningen börjar tidigt. I över hälften av de studerade fallen började mobbningen redan under dagis, förskola eller lågstadiet. Även om mobbningen slutar lider offret av mobbningen även långt senare i livet.

- Personen får mardrömmar, ångestattacker och svårt med sociala kontakter livet ut, säger Birgitta Rudenius som är universitetsadjunkt i pedagogik på högskolan i Kristianstad till Svenska Dagbladet.

Hon djupstuderat 69 personer i åldern 18 till 35 för att se hur mobbning påverkar offret.

Nästan hälften av mobbningsoffren lider av återkommande depressioner och sömnproblem. Över hälften av kvinnorna och en fjärdedel av männen utövar självstympning och en tredjedel av kvinnorna lider av ätstörningar, skriver SvD.

- Ingen av dem har blivit av med problemen som mobbningen gett.

Skolor borde jämföras

Birgitta Rudenius tycker att skolan måste ta ett större ansvar för de mobbade barnen, förbättra handlingsplanerna, jämföra mellan skolorna och på så vis lära av varandra.

- Alla som jobbar med barnen har ett stort ansvar. Det påverkar deras studier och hela deras liv, säger Birgitta Rudenius.

Susanna Vidlund

Publisert: