Invandrare väljs bort vid mönstringen

NYHETER

18-åringar med helsvensk bakgrund får betydligt oftare göra lumpen än de med utländsk bakgrund. Dessutom blir de oftare befäl.

Den som har svenskfödda föräldrar har betydligt större chans att bli uttagen till värn- eller civilplikt än en svensk med utländska föräldrar.

Det visar den första jämförande studien som Försvarshögskolan gjort, skriver Sydsvenskan.

Berit Carlstedt, forskare vid Försvarshögskolan, tror att Pliktverkets psykologer inte alltid bedömer invandrares förmåga på ett rättvist sätt.

– Pliktverket borde aktivt se över sina bedömningskriterier, säger hon till Sydsvenskan.

Hon anser att det finns flera förklaringar till att invandrare ratas. Föräldrarnas utbildningsnivå kan vara en orsak - andelen mönstrande med akademikerföräldrar är mindre i gruppen med utländsk bakgrund.

– Vi vet att föräldrarnas utbildningsnivå påverkar även svenskars provresultat, säger Berit Carlstedt.

Mer än hälften sållades bort

Av dem med utländsk bakgrund togs 48 procent ut till plikttjänstgöring mellan 1990 och 2001. Resten fick frisedel eller hamnade i utbildningsreserven.

Bland de "helsvenska", med minst en svenskfödd förälder eller adopterade av svenska föräldrar, togs 68 procent ut för tjänstgöring.

Undersökningen visar också att 33 procent av "helsvenskarna" utsågs till befäl. Bland dem med utländsk bakgrund var andelen 23 procent.

– Jag vet att Pliktverket, för att bedöma befälslämplighet, frågar mycket om vad man gör på fritiden, och att man bedömer det som positivt om den mönstrande exempelvis är engagerad i en lagsport. Men ungdomar gör olika saker på fritiden, och kanske är det extra svårt att rätt värdera berättelser från personer som kommer från en annan kultur, säger Berit Carlstedt.

I undersökningen ingår samtliga mönstrande födda mellan 1972 och 1983 - närmare 600000 personer.

Frida Johansson