Ex-ÖB: Förstärk försvaret och räddningstjänsten

Uppdaterad 2016-12-13 | Publicerad 2016-11-21

Fördubblad försvarsbudget, luftvärn på Gotland – och flera ambulanser och brandbilar för att klara av flyganfall mot Sverige.

Det är tidigare ÖB Bengt Gustafssons akuta recept för att hantera den upptrissade säkerhetssituationen kring Östersjön.

Samtidigt övar Försvarsmakten just nu för ett scenario där Sverige dragits in i krig – efter att Ryssland angripit ett grannland i vårt närområde.

Säkerhetssituationen kring Östersjön blir allt mer spänd.

I de baltiska länderna råder närmast panik efter att den ryskvänlige Donald Trump valts till president i USA.

Samtidigt pågår stora militärövningar och förflyttningar av militärmateriel runt Östersjön.

I den ryska militärenklaven Kaliningrad uppges nu robotsystemen S-400 och kärnvapenbärande Iskander-M ha permanentats - tvärt emot vad landets militärledning först hävdade. Dessutom rapporterade ryska statsmedier på måndagen att tung kustrobot av typen Bastion placeras i området.

I Litauen pågår Nato-övningen Iron Sword där 4 000 soldater från 11 nationer deltar.

I Sverige går nu den årliga marinövningen Swenex in i ett intensivt slutskede.

Speglar omvärldsläget

Enligt den svenska övningens informationschef Jimmie Adamsson är scenariot som övas att Sverige dragits in i krig efter att ett grannland invaderats.

– Övningen försöker spegla hur man bedömer läget i vår närhet. Även om inte vi skulle utsättas för ett angrepp så skulle vi dras in indirekt om något annat land i vårt närområde skulle utsättas för ett angrepp, säger Jimmie Adamsson.

I det hemliga övningsscenariot förefaller dessutom Gotland vara förlorat till de fiktiva fiendestyrkorna. Bland annat har fiendesidan i övningen haft röjning av "svenska" minor utlagda i Slite hamn på schemat samtidigt som fiendestyrkorna har sin bas för bunkring i Visby.

Samtidigt blir nu kraven på snabbt ökade anslag till Försvarsmakten allt fler. Nyligen varnade ÖB Micael Bydén för att hotet mot Sverige ökar om man inte gör något "i närtid". Enligt regeringens plan ska det dock inte bli något tillskott till försvaret förrän den nya försvarsberedningen är klar år 2020.

– I Sveriges fall utgör Rysslands agerande, Rysslands upprustning och förmågor vår främsta utgångspunkt. Så länge den svenska försvarsförmågan inte utvecklas i takt med de förändringarna så kommer de operativa risktagningarna att öka, säger ÖB Micael Bydén enligt DN.

Hot mot Gotland

I samma tidning gick moderaten Gunnar Hökmark ut med att försvaret borde tillföras 35 miljarder kronor på ett bräde. Sedan dess har han fått stöd från Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.

Nu sällar sig också Sveriges tidigare överbefälhavare general Bengt Gustafsson till kören. På Aftonbladets fråga svarar han i ett mejl att Sverige måste öka försvarsanslaget till 2 procent av BNP. I dag ligger försvarsanslaget på knappa 1,1 procent av BNP.

"Det är klart att oavsett hur Trump agerar är det helt nödvändigt att öka förmågan både hos det militära och civila försvaret"..."Budgeten bör fördubblas så snart det går, det vill säga till de 2% som är ett mål för NATO-länderna", skriver tidigare ÖB.

Det största orosmomentet just ser han som Donals Trumps vacklande inställning till att undsätta de baltiska staterna i händelse av en rysk attack.

"Om Ryssland inte längre tror att USA ingriper till ett baltiskt lands försvar kan man naturligtvis tänka sig att det blir frestande att få ett territoriellt innanhav som i första hand ger en landförbindelse med Kaliningrad, men kanske också ger större tillgång till Östersjökusten", skriver Bengt Gustafsson.

I ett sådant scenario riskerar även Gotland att dras in, skriver han:

"Det kan vara frestande, men ändå inte särskilt troligt, att ta ett svagt försvarat Gotland, som bland annat saknar ett långskjutande luftvärn, liksom vår flotta".

Vill bygga ut räddningstjänsten

I väntan på att större ekonomiska muskler tillförs anser Bengt Gustafsson att flera åtgärder måste genomföras inom både Försvarsmakten och civilförsvaret. På samma sätt som Försvarsmakten i veckan meddelade att man plockat ihop delar från museum och liknande för att kunna återinföra tung markbaserad kustrobot anser Bengt Gustafsson att det finns flera oanvända resurser i ladorna.

"Det militära försvaret bör snarast anskaffa ett långskjutande luftvärn för Gotland och flottan samt i övrigt utöka krigsorganisationen med förrådsställd äldre materiel som stridsfordon, artilleripjäser och tyngre granatkastare".

Vad gäller civilförsvaret skriver Bengt Gustafsson att man omgående bör vidta åtgärder - och "bygga ut en mobiliserbar förstärkning av räddningstjänst och sjukvårdstjänst för att klara av eventuella flyganfall riktade mot Sverige".

 PLUS:  Det ryska hotet