De ensamkommande flyktingbarnen

Så ska asylsökandes ålder bedömas

Av: 

Olof Svensson

Elias Palm, metodansvarig medicinska åldersbedömningar, och Ann Lemne, projektledare medicinska åldersbedömningar, redogör för hur medicinska åldersbedömnigar i asylärenden kan genomföras på en pressträff i Stockholm.

Foto: Marcus Ericsson/TT

NYHETER

Medicinsk åldersbedömning av asylsökande ska göras genom att undersöka visdomständer och knäleder.

Undersökningarna ska påbörjas i början av 2017.

– Åldersbedömningarna kommer att vara frivilliga och kommer att kräva ett samtycke, säger Ann Lemne på Rättsmedicinalverket.

Regeringen har gett Rättsmedicinalverket, RMV, i uppdrag att genomföra medicinska åldersbedömningar i asylärenden. Uppdraget ska redovisas den 15 november men redan i dag presenterade myndigheten hur det kommer gå till.

– Vi har fått i uppdrag att arbeta skyndsamt och det har vi också gjort, säger Ann Lemne, projektledare medicinska åldersbedömningar.

RMV kommer att använda sig av två metoder: undersökningar av knäled med hjälp av magnetkamera och en tandmognadsbedömning, för att avgöra en asylsökandes ålder.

– Vi räknar med att kunna komma igång under första kvartalet 2017, säger Ann Lemne.

Måste finnas samtycke från barnet

Två olika kliniker ska göra oberoende analyser som sedan skickas till rättsläkare på Rättsmedicinalverket. Läkarna gör sedan en bedömning som skickas till Migrationsverket. Vem som kommer utföra undersökningarna kommer avgöras genom en offentlig upphandling.

– Varje röntgenbild kommer att bedömas av två experter. För att en bedömning ska kunna göras måste experterna komma till samma slutsats, säger Elias Palm, metodansvarig medicinska åldersbedömningar.

Ann Lemne betonar att det fortfarande kommer att vara frivilligt för den asylsökande att genomgå undersökningen.

– Det måste finnas ett samtycke från barnet.

Hur många undersökningar räknar ni med att utföra?

– Migrationsverket har två olika scenario, det lägsta är 4 000, det högsta 18 000, säger Ann Lemne.

Har ni kapacitet för det?

– Det är helt avgörande vad det finns för kapacitet på marknaden, det vi gör är att vi riggar vår egen organisation med läkare.

Kommer finnas felmarginal

Knäundersökningen ska göras på en tillväxtzon i den nedre änden av lårbenet.

– Är knäleden helt sluten kan man med väldigt stor sannolikhet säga att personen fyllt 18, säger Elias Palm.

Finns det fortfarande en risk att personen är under 18?

– Ja, vi eliminerar inte den risken. Anledningen att vi kombinerar två olika undersökningar är att man kan mycket väl ha en omogen knäled men ändå fyllt 18. Det är det glappet vi försöker minska genom att lägga till tandundersökningen.

Men kommer det fortfarande finnas en felmarginal?

– Ja, det kommer bli en felmarginal.

De som väljer bort får ett sämre läge

Enligt Migrationsverket finns det i dag mellan 12 000 och 15 000 öppna ärenden med personer som uppger en ålder på mellan 15 och 17 år.

– Det betyder inte per definition att kommer att göras åldersbedömning i alla fall, men det kommer röra sig om ett flertal tusen ärenden där en åldersbedömning kommer att bli aktuell.

De som väljer bort undersökningen, kommer det påverka deras möjlighet att få asyl?

– En åldersbedömning blir aktuell när du har misslyckats att genom annan bevisning göra din ålder sannolik. Väljer den sökande att säga nej till den medicinska åldersbedömningen går vi på beslut utifrån det befintliga materialet vi har. I det läget, just där och då, talar det befintliga materialet för att du inte har gjort din uppgiva ålder sannolik.

ANNONS EXTERN LÄNK

Nu är det rea hos Cervera: 20-50 % rabatt på utvalda varor!

Cervera

Det flyr de från – och så många får stanna i Sverige
Publisert:

LÄS VIDARE

”De verkar ha stått emot alla stolligheter”

ÄMNEN I ARTIKELN

De ensamkommande flyktingbarnen

Migrationsverket