Tidigare V-ledaren CH Hermansson är död

Av: Gustaf Tronarp

Publicerad:
Uppdaterad:

Sjöstedt: ”Vänsterpartiet har sorg”

1 av 13

Vänsterpartiets förre partiledare CH Hermansson har avlidit. Han dog under måndagsnatten, enligt ett inlägg på partiets hemsida.

”Ingen har betytt mer än CH för att skapa en modern, självständig vänster i Sverige”, skriver Vänsterledaren Jonas Sjöstedt på Twitter.

Carl-Henrik ”CH” Hermansson var partiledare för Vänsterpartiet mellan åren 1964 och 1975. Den nuvarande Vänsterledaren, Jonas Sjöstedt, beskriver honom som en mycket viktig aktör för partiets utveckling.

”När CH valdes till ordförande 1964 var det ett avgörande steg i partiets modernisering. Under CH:s ledning lades grunden för ett modernt vänstersocialistiskt parti”, skriver Sjöstedt på Vänsterpartiets hemsida.

Enligt V-ledaren skapade CH Hermansson ett ”mer öppet parti som tog till sig idéer från de nya rörelser som växte fram inom kvinnorörelsen och miljörörelsen”.

”Utvecklade partiets politik”

CH Hermansson föddes i Bollnäs 1917, men han växte upp i Ådalen. Det var bland annat militärens skottlossning mot demonstranter på orten 1931 som fick honom att engagera sig politiskt, först i Socialdemokraternas ungdomsförbund.

I slutet av 30-talet flyttade CH Hermansson till Stockholm för att studera. Där gick han med i Sveriges kommunistiska parti, SKP. Hermansson blev snabbt en framträdande person i organisationen.

”Snart blev han aktiv i partiet på central nivå och en av partiets ledande intelektuella. CH gjorde omfattande arbeten för att utveckla partiets politik, inte minst vad avser ekonomiska frågor”, skriver Jonas Sjöstedt.

Efterlyste ordning

CH Hermansson valdes till ordförande för SKP 1964. Tre år senare bytte partiet namn till Vänsterpartiet kommunisterna.

Under CH Hermanssons ledning bröts Vänsterpartiets beroende av Sovjet. Partiet började även rikta kritik mot bristande demokrati och mänskliga rättigheter i socialistiska länder.

Men förändringarna genomfördes inte utan internt motstånd. Under en partikongress 1969 gav CH Hermansson uttryck för en trötthet på striderna i partiet med några ord som blivit berömda.

”Någon jävla ordning ska det vara i ett parti”, sa han i ett tv-sänt uttalande.

En orsak till att uttrycket fått sådan spridning är att svordomar var mycket sällsynta på tv vid den tiden.

”Älskad av många”

1975 lämnade CH Hermansson ordförandeposten i Vänsterpartiet. Han fortsatte dock att vara aktiv inom politiken som riksdagsledamot och medlem av partistyrelsen under lång tid.

”CH är älskad av många inom vänstern för sina stora politiska insatser. Men han hade också en personlighet som gjorde honom mycket omtyckt. Han var lågmäld, kunnig och reflekterande. Hans öppna och vänliga sätt vann sympatier långt utanför partiets medlemmar och väljare.”

”Vänsterpartiet har sorg. Han lämnar ett stort tomrum efter sig”, fortsätter Jonas Sjöstedt i inlägget.

Sjöstedts företrädare Gudrun Schyman twittrar:
”Jag minns honom med stor värme – alltid äldst men samtidigt alltid yngst i tankarna om framtiden.”

CH Hermansson blev 98 år. Han sörjs närmast av sina två döttrar med familjer.

Publicerad: