Lööfs flirt med Miljöpartiet

NYHETER

Centerns partiledare Annie Lööf flirtar friskt med MP.

SvD:s Brännpunkt listar hon tre områden där de borde mötas.

”Det är dags för alliansen att samverka med Miljöpartiet i fler frågor” skriver hon.

Annie Lööf.

Att styra Sverige utan egen majoritet som alliansen gör i riksdagen ”gör det svårt” att planera för framtiden, skriver Annie Lööf och centerns partisekreterare Michael Arthursson i dag på Svenska Dagbladets Brännpunkt.

Därför vill Lööf och Centerpartiet bilda partnerskap med Miljöpartiet i flera frågor.

Listar tre samarbetsområden

"I regeringsförklaringen har alliansregeringen pekat ut Miljöpartiet som det parti regeringen i första hand ska söka samverkan med”, skriver Annie Lööf.

Och listar tre områden där hon tycker att alliansen och MP ska slå sina påsar ihop:

”Ökad satsning på infrastruktur”.

Här finns stora behov av förbättringar och underhåll skriver de och menar att en bättre infrastruktur är en ”nyckelfråga både för att klara Sveriges klimatmål och för att möjliggöra tillväxt i hela Sverige”.

”Vårda och utveckla den migrationspolitiska överenskommelsen”.

Här har alliansen och MP redan mötts i vad Annie Lööf kallar en historisk överenskommelse. I debattartikeln lyfter centern Miljöpartiets nyligen aktualiserade fråga om vikten av sjukvård för papperslösa och asylsökande. Andra samarbeten de kan se med MP är bland annat att se över arbetskraftinvandringens regler.

”Sänk trösklarna till arbetsmarknaden”.

Här menar Lööf att alliansen och MP kan mötas med sina ”höga ambitioner när det gäller att skapa jobb för unga och att underlätta för näringslivet”. Och menar att Miljöpartiet redan varit med och möjliggjort undantag i lagen om anställningsskydd.

”Vi tror och hoppas att också Miljöpartiet vill vara med och ta ansvar en långsiktigt hållbar utveckling av Sverige" avslutar de artikeln.