Krav på utredning av åldersbedömningar

Av: TT

Publicerad:
Uppdaterad:
Metoden att undersöka asylsökandes knän med magnetkamera för att bedöma ålder är kritiserad. Arkivbild.
Foto: Johan Nilsson/TT
Metoden att undersöka asylsökandes knän med magnetkamera för att bedöma ålder är kritiserad. Arkivbild.

Regeringen bör tillsätta en oberoende granskning när det gäller medicinska åldersbedömningar av asylsökande. Det anser Statens medicinsk-etiska råd (Smer).

– För oss är det noga att proceduren är rättssäker och vi tycker att det finns för många oklarheter kring de här metoderna, säger Kjell Asplund, ordförande för Smer, som skickat en skrivelse till justitiedepartementet.

Rådet presenterade 2016 ett etiskt ramverk för medicinska åldersbedömningar – som består av magnetröntgen av knä och undersökning av visdomständernas mognad.

Nu bedömer Smer att en ny analys behövs av hur väl barns rättigheter tas till vara samt hur frågor kring integritet och rättssäkerhet hanteras i processen.

Särskilt skyddsvärde

Smer har under lång tid sammanställt och bedömt den kritik som riktats mot åldersbedömningarna från myndigheter, medier och andra.

Huvudsakligen handlar det om huruvida Rättsmedicinalverket (RMV) på ett rättvisande sätt redovisar aktuella osäkerheter och risker kopplade till den medicinska åldersbedömningen i utlåtandena. Smer anser exempelvis att det är allvarligt om risken för felbedömning i vissa fall är större än vad RMV anger.

– Frågan har väldigt många tekniska aspekter, men vi har fokuserat på det etiska. Just barn har ett särskilt skyddsvärde och särskilda rättigheter, säger Kjell Asplund.

– Vi vill att det görs en oberoende granskning av vilka metoder som används. Hur är det med det vetenskapliga underlaget? Hur gör man när man väger ihop de två metoder som används?

Internationell utredning

Frågan är infekterad och vem som skulle hålla i en oberoende granskning är oklart, men Kjell Asplund öppnar för en utländsk utredning.

– Det har vi lämnat till justitiedepartement. Men det är en ganska smal krets i Sverige som kan de här frågorna och många har redan tagit position. Vi tänker att det skulle kunna finnas en internationell expertis som också arbetar med åldersbedömningar.

Publicerad: