Svenska islamister strider i Syrien

Publicerad 2012-09-21

Säpo fruktar att de ska ägna sig åt terror vid hemkomsten

Svenska islamister slåss i Syrien.

Säpo bekräftar att ett mindre antal personer rest till Syrien i syfte att ansluta sig till olika stridande grupper.

Tidigare har det förekommit att personer bosatta i Sverige rest till länder som Irak, Afghanistan och Pakistan för att där strida på islamisternas sida mot USA. ”Jihad-turismen” till Syrien är ett nytt fenomen.

– Vi noterat att det uppstått ett intresse bland våldsbejakande islamister i Sverige för att åka till Syrien, säger Jonathan Peste, Säkerhetspolisens chefsanalytiker för kontraterror. Det rör sig om ett fåtal personer.

Ofta unga

Han vill inte specificera antalet eller deras ålder. Men generellt är våldsbejakande personer i Sverige förhållandevis unga.

– Det är viktigt att framhålla att alla som reser till Syrien inte är våldsbejakande islamister. Det kan finnas många skäl att åka dit.

Säpo kan inte säga vilka grupper de stridande svenskarna anslutit sig till. Men det är känt att al-Qaida sedan en tid etablerat närvaro i Syrien. Man misstänks bland annat för att ligga bakom ett antal terrordåd.

Svenskarna strider på oppositionens sida mot diktatorn Bashar al-Assad.

Träningsläger

Jonathan Peste framhåller att situationen i Syrien är mycket komplex och att det är omöjligt att ge en detaljerad bild av svenskarnas eventuella stridsinsatser.

Han vill inte säga om någon av dem dödats eller skadats.

De som åker gör sig inte per automatik skyldiga till något brott. Skälet till att Säpo intresserar sig för de här individerna är att det under sin tid i Syrien kan hamna på träningsläger där de utbildas i terrorism och riskerar bli ytterligare radikaliserade.

– När man återvänder är det möjligt att man kan utgöra ett attentatshot mot Sverige, säger Peste. Vi har sett exempel från andra länder där återvändare planerat terrordåd.

Säpo kollar 200

Intresset för att resa till Syrien och strida är inte begränsat till svenska islamister. Även norska säkerhetspolisen bekräftar för tidningen VG att våldsbejakande islamister boende i Norge rest till Syrien för att delta i den väpnande kampen.

Av allt att döma är mönstret detsamma i många länder i Europa.

– Sverige är inte det enda landet, bekräftar Peste.

VG citerar vad en av islamisterna som stridit i Syrien skriver på nätet.

– Några av våra bröder blev beskjutna och skadade. Flera av våra bröder, från flera olika länder, har lämnat den här världen efter att ha blivit utsatta för bombangrepp och beskjutits av Bashars svin (regeringssoldater).

Säpo håller koll på ungefär tvåhundra personer i Sverige som ingår i gruppen våldsbejakande islamister. Antalet har hållit sig konstant under längre tid.

– Det är bara om personer uppmanar till terrorism eller själva planerar terrordåd som vi har en plikt att följa dem.