De dödar sina barn – av medlidande

Vanmakt, förvirring – och medlidande.

Det är vanliga orsaker till att föräldrar mördar sina småbarn.

– De vill ta med sig barnet i döden, säger Mikael Rying, kriminolog på Rikspolisstyrelsen.

En kvinna i 30-årsåldern misstänks ha mördat sin treåriga dotter med hjälp av lugnande medel och fentanylplåster. Metoden beskrivs av kriminologer som "unik" och ovanlig.

– Den vanligaste metoden med små barn är att man kväver barnen, säger Mikael Rying.

Kopplas till psykisk ohälsa

Att föräldrar mördar sina egna barn är ovanligt och sker i dag mellan en och fem gånger per år. Under 1990-talet hände det i snitt mellan fem och tio gånger per år, enligt Sven Granath, kriminolog på Brottsförebyggande rådet.

– Ofta riktar sig våldet mot små barn och det är lika ofta mamman som pappan som ligger bakom det, säger han.

Orsakerna bakom barnamord utförda av föräldrar är ofta de samma:

– Det handlar ofta om en reaktion mot en livskris eller vad man uppfattar som en ohållbar situation. Ofta finns en djup depression i bakgrunden och gärningspersonen ser det som något slags medlidande med offret, säger Sven Granath.

Viktigt vara vaksam

Han får medhåll av kriminologen Mikael Rying.

– Det handlar ofta om vanföreställningar och tankar om att döda barnet för att skydda barnet. Ofta finns självmord med i bilden, att de vill ta med sig barnet i döden, säger han och fortsätter:

– Det är ett uttryck för vanmakt, förtvivlan och förvirring.

Att föräldrar mördar sina egna barn har minskat stadigt under de senaste decennierna. Ändå måste sjukvård, förskolor och skolor vara vaksamma, säger Mikael Rying.

– Det är viktigt att myndigheter och skolor är uppmärksamma på föräldrar som har ett avvikande beteende och försöker ge dem stöd, säger han.

Publisert: