Så skyddar du dig

DU SOM ÄR I TYSKLAND

Smittskyddsinstitutet rekommenderar Tysklandsresenärer att vara extra försiktiga med ”icke upphettade livsmedel”.

Ät endast sallad och råa grönsaker som är ordentligt sköljda, eller tillagade.

Undvik opastöriserade ostar och opastöriserad mjölk.

Ät bara kött som är ordentligt upphettat (70 grader).

Tvätta händerna noga.

DU SOM ÄR I SVERIGE

Livsmedelsverket har ännu inte utfärdat någon varning eller förbud på mat. Just nu görs efterforskningar om de tyska grönsakerna finns i Sverige.

Är du orolig: tvätta grönsaker noggrant, skala dem innan du äter.

Har du varit i Tyskland och drabbats av blodig diarré – uppsök sjukhus.

Har du en anhörig som varit i Tyskland och fått blodig diarré – ring sjukvårdsupplysningen/uppsök vård.

DET HÄR ÄR EHEC

Smittan som ger blodig diarré har varit känd sedan 1977. Den klassas som en allmänfarlig infektion enligt smittskyddslagen. Smittan överförs mellan djur och människa. Även förorenade livsmedel och förorenat vatten kan sprida smittan. Oftast visar sig smittan i magkramper och diarré (ibland blodig), men inte feber, som går över av sig själv.

I Sverige rapporteras cirka 300 fall varje år, oftast hos barn under fem år.

Var tjugonde drabbad får HUS – njursvikt och blodiga diarréer och behöver intensivvårdsbehandling och dialys.

Det största EHEC-utbrottet i Sverige inträffade 2005. 135 smittades, 11 drabbades av HUS.

EHEC står för Enterohemorragisk E. coli-infektion. Sjukdomen kallas också VTEC eller STEC.

Aftonbladet

Publisert: