Miljardskatt hittad utanför Ludvika

1 av 3 | Foto: Scanpix
Sjön Väsman Här under sjön utanför Ludvika hittades det stora fyndet av järnmalm.

avSebastian Chaaban

NYHETER

En skatt värd hundratals miljarder kronor har hittats utanför Ludvika.

Så mycket som 640 miljoner ton järnmalm kan finnas under sjön Väsman.

– Himmel. Det var så mycket större än vad vi trodde, säger Christer Lindqvist, vd vid gruvbolaget som gjorde fyndet.

Fyndet ligger under sjön Väsman, precis utanför Ludvika i Dalarna.

Enligt gruvbolaget Nordic Iron Ores första undersökningar kan det finnas så mycket som 600 till 650 miljoner ton järnmineraliseringar, med i genomsnitt 28-30 procent järn, nere i marken.

Fyndet är med andra ord gigantiskt och Christer Lindqvist, vd vid Nordic Iron Ore, jämför det med Malmberget i Gällivare.

– Det är en fyndighet i världsklass. Det är väldigt, väldigt stort och gör att vi blir näst störst i Sverige, säger han.

”Kan vara mycket större”

Men fyndet kan vara mycket större än så. De första mätningarna sträcker sig bara 300 meter ner i marken och uppmätte magnetitförande mineraliseringarna.

– Vi vet att det fortsätter neråt och att det finns potential för att det är mycket större än vad vi tror, säger Christer Lindqvist.

Nu till vintern ska man genomföra kärnprovsborrningar för att bekräfta resultaten.

Ända sedan 1900-talet har man misstänkt att det kan finnas stora malmfyndigheter under Väsman.

Nordic Iron Ore hoppas även kunna öppna de två gruvorna i Håksberg och Blötberget, precis utanför Ludvika, med en potential på sammanlagt över 60 miljoner ton järnmalm. Det är samma malmstråk som binder i hop de två gruvorna och fyndet under Väsman.

Stora pengar

Och ett fynd på 650 miljoner ton järnmalm kan lågt räknat vara värt hundratals miljarder kronor.

– Det är svårt att säga hur mycket pengar det rör sig om. Vi måste göra en teknisk ekonomisk utredning. Men det är väldigt stort, mycket stort, säger Christer Lindqvist.

En uträkning som Sveriges Radio Ekonomieko gjorde i augusti, visar att den statliga gruvjättens LKAB:s malmreserv på 1,5 miljarder ton järnmalm, i dagens värde skulle vara värt 1800 miljarder kronor. Det är enligt Ekonomiekot 200 000 kronor per svensk.

Nya jobb för Ludvika

Men då Nordic Iron Ore är ett privat företag, så kommer fyndet i Väsman inte innebära samma kassako för svenska staten som Malmberget.

Enligt minerallagen så ska privata gruvföretag betala två promille av det beräknade värdet av mineralerna i ersättning, och av den ersättning tillfaller en fjärdedel staten.

Hur påverkar det här Ludvika?

– Det innebär för Ludvika att gruvdriften kommer igång och att det kan bli väldigt långsiktigt, vi pratar om decennier. Det kan innebära många jobb för orten, säger Christer Lindqvist.

Kan det bli som i Kiruna, där man måste flytta staden på grund av att gruvdriften?

– Det innebär bara att man får ha en annan brytmetod än den man har använt i Kiruna. Vi kan dels inte riskera att sjön kommer in i gruvan. Och dels inte riskera att Ludvika påverkas.