"Höj bensinskatten"

NYHETER

Lovade sänkt bensinskatt före valet – nu vill kd höja ännu mer

Foto: stefan jerrevång/Scanpix
Vill ha höjd skatt på bensin – men inte förrän 2010. – Svenskarna måste på sikt förbereda sig på fortsatt stigande priser, sa partiledaren Göran Hägglund.

När kristdemokraternas riksting avslutades i Norrköping på lördagen skärpte partiet sin miljöpolitik.

Störst debatt orsakade partistyrelsens förslag att successivt höja koldioxidskatten på fossila drivmedel.

Före valet 2006 lovade kristdemokraterna sänkt skatt på bensin.

Nu vill partiet ha en successiv höjning, ett beslut som föregicks av en lång debatt.

Hård kritik

– Det är orimligt att man inte tar hänsyn till vad högre bensinpris innebär för oss som bor på landet, sade ombudet Andreas Olofsson, Växjö.

Ola Strand, Idre, kände sig utpekad som miljöbov för att han måste köra bil bland annat för att ta sig de elva milen till kommunfullmäktige.

Nils-Ingvar Graan, Borensberg, uppgav att det är lätt att betala ett bensinpris på 15 kronor om man har en månadslön på 52 900 kronor, med tydlig adress till partiets riksdagsledamöter.

Motsatt riktning

Flera påminde att kristdemokraterna i valrörelsen 2006 lovade att arbeta för sänkt skatt på bensin. Att nu gå i rakt motsatta riktningen var för dem väl magstarkt.

– Vi får inte lura våra väljare hur mycket som helst, sade Sven-Åke Svensson, Vissefjärda.

Partistyrelsen anade dock redan före debatten hur starkt motståndet var och lade till att skattehöjningar måste ta hänsyn till oljepriset. Därefter gick man med på att utformningen av skattehöjningar inte får motverka boende och företagande på landsbygden. Det tillägget räddade förslaget.

Partiledaren, socialminister Göran Hägglund, betonar att det inte är aktuellt med skattehöjningar redan nästa år.

Vill höja 2010

– Det finns inget behov av det, för nu har vi sett dramatiska höjningar av bensinpriset, säger han, men tillägger att svenskarna på sikt måste förbereda sig på fortsatt stigande bensinpriser.

Hägglund anser inte att partiet sviker sina väljare. Han uppger att partiets politik varit att lindra effekterna av att priserna rusar i höjden. Det ska man fortsätta att arbeta för, till exempel genom ökade reseavdrag för folk på landsbygden

Ökat miljöansvar

Miljöförslagen hade tagits fram under ledning av EU-parlamentarikern Anders Wijkman. Han varnade inte bara för klimathotet utan också för överutnyttjande av naturens resurser. I kristdemokraternas nya miljöpolitik läggs ökat miljöansvar på den enskilde medborgaren. Ett kontroversiellt förslag är att införa individuella utsläppsrätter inom transportområdet. Några ombud tyckte det luktade planekonomi. Den som förbrukat sina rätter ska bli tvungen att köpa rätter från andra – om han exempelvis vill resa på Thailandsemester. Rikstinget beslutade att ett sådant system ska utredas.

På hemmaplan vill kristdemokraterna satsa på snabbtåg och utbyggd järnväg. De ställer sig bakom klimatberedningens förslag om att koldioxidutsläppen ska minska med 38 procent till 2020, men kan tänka sig att gå längre.

Internationellt vill partiet ha en ”Marshall”-plan för klimatet. Tanken är att de rika länderna ska finansiera klimatåtgärder i den fattigare delen av världen. EU ska gå före och avsätta 50 miljarder kronor årligen.

– Vi har nu det mest genomarbetade och mest konkreta miljöpolitiska programmet av alla partier i Sverige, säger Göran Hägglund.

aftonbladet.se/TT