Desperata bybor flyr för sitt liv

NYHETER

Översvämningarna i den indiska delstaten Bihar har växt till en mänsklig katastrof av stora mått. Bybor flyr vattnet medan svält och sjukdomar – och olyckor – följer hack i häl.

Översvämningarna tros enligt flera experter vara de värsta på 50 år.

De utbröt sedan Kosifloden brutit igenom flodvallarna för drygt en vecka sedan på gränsen mot Nepal. Vattenmassorna trängde in i en kanal som inte använts på länge, ändrade riktning och lade under sig bebyggda områden. Det finns orter som är helt omflutna av smutsigt vatten.

Miljoner

By efter by har översvämmats och myndigheterna har misslyckats med att i tid evakuera de miljoner som levt i området.

Där det fortfarande går järnvägstrafik är stationerna överfulla av människor som vill bort från katastrofområdet.

En överfull militärbåt med tiotals drabbade människor ombord kantrade på fredagen. Minst 20 människor omkom och den officella dödssiffran uppgick på fredagskvällen till 85.

Men antalet väntas stiga ordentligt när svält och sjukdomar som lagbundet följer i översvämningars spår har skördat sina offer.

– Vi har förlorat våra hem, våra tillhörigheter, allt vi ägde, sade Bijender, som i likhet med tiotusentals andra människor flydde längs slingriga och igenproppade vägar, bort från katastrofen.

– Vi vet inte ens vart vi är på väg, sade han medan han ledde ett litet barn vidare längs vägen.

Sorgefloden

Myndigheterna fruktar att vattnet inte kommer att dra sig tillbaka förrän om flera månader vilket innebär att sjukdomar får än bättre fäste. Stora arealer jordbruksmark har dränkts. De innebär att vete- och risskördar gått om intet och ökar risken för ihållande svält i regionen.

Myndigheterna har visserligen byggt upp läger för vattenflyktingarna. Men internationella organisationer som Unicef anser att lägren inte håller godtagbar standard och redan fungerar som smittkällor.

Sedan monsunregnen började har över tusen människor omkommit, de flesta i den indiska delstaten Uttar Pradesh, men också i Nepal och Bangladesh.

Premiärminister Manmohan Singh har efter en rundresa i området förklarat att översvämningarna är en nationell katastrof.

Kosi som flyter ihop med Ganges har kallats Sorgefloden för sin återkommande förödelse under monsunerna. På ömse sidor om gränsen anklagar man grannlandet för att missköta rensning och underhåll av skyddsvallar.

TT