Rimligt tvivel – då går hon fri

Foto: Klara bevis krävs Om rätten finner att bevisningen är övertygande – då får tyskan stanna kvar i häktet, säger advokat Kerstin Koorti.
NYHETER

Varför blev tyskan kvar i häkte?

Vad betyder det om hon släpps idag?

Aftonbladets expert, brottmålsadvokaten Kerstin Koorti, reder ut begreppen.

Vad betyder det att rätten efter en dryg timmes överläggning ändå inte kom fram till beslut igår?

– Rättegången har varit ovanligt omfattande med mycket material, så rätten kanske vill tänka igenom extra noga innan man fattar beslut. Det är inte ovanligt i stora mål.

Om tyskan släpps

i dag i avvaktan på dom – vad tyder det på?

– Då blir hon säkert frikänd. Det rätten tar ställning till är om finns övertygande bevisning eller inte. Om inte, måste de släppa henne.

Om hon hålls kvar i häktet – vad betyder det?

– Att man bedömer att det finns övertygande bevisning. Då kommer man med all säkerhet fatta beslut om en stor rättspsykiatrisk undersökning. Men det skulle också kunna betyda att man vill ha ytterligare tid på sig att överlägga.

Varför betonade advokaten att varje bevis måste värderas enskilt för sig?

– En helhetsbedömning bygger på att varje bevis i indiciekedjan håller. Det räcker med att en länk är svag – då brister hela kedjan.

Åklagaren framhöll att tyskan varit i Arboga, haft tid, möjlighet och motiv att utföra brottet och hon ändrat sin berättelse. Är åklagaren övertygande?

– Åklagaren tycker säkert själv att hon är övertygande men fortfarande kvarstår problemet att binda tyskan till brottsplatsen. Då uppstår frågan om mammans utpekande är tillförlitligt, om den länken

i kedjan håller.

Åklagaren åberopade principen om den fria bevisvärderingen – vad betyder det?

– Hon vill påminna rätten att de har rätt att göra en egen värdering av bevis och expertutlåtanden. De behöver exempelvis inte lägga så stor vikt vid att professor Christianson bedömer mammans minne av själva händelsen som otillförlitligt. Eller att hon skulle ha påverkats av anhöriga och media.

Åklagaren började dagen med att lägga upp ett stort foto på barnen Max och Saga på bildskärmen – varför?

– Det är ett klart försök att känslomässigt påverka domstolen. Nämndemännens röst är lika mycket värda som domarens. Säkert tänker hon att nämndemännen är lättare att påverka undermedvetet.

Åklagaren menar att svartsjuka var motiv nog för att utföra barnamorden. Advokaten hävdar att gärningen inte står i proportion till eventuell svartsjuka. Vem övertygar mest?

– Det ligger mycket i vad både åklagaren och försvarsadvokaten säger. Där blir det nog oavgjort.

Det fanns okända hårstrån och fingeravtryck på mordplatsen som inte kommer från tyskan. Hur graverande är det för åklagaren?

– Det är försvarets trumfkort som visar att det kan finnas en annan gärningsman. Även om domstolen kommer fram till att det finns många indicier som talar emot tyskan återstår hårstrån och fingeravtryck som kan utgöra rimligt tvivel. Då kan man inte döma henne. Andreas Victorzon

ARTIKELN HANDLAR OM