Kokainstinna spanska sedlar

NYHETER

Kokain på 94 procent av sedlarna

Hög av pengar?

Kanske på grund av kokainet.

Mest hittar du på de spanska eurosedlarna.

De spanska eurosedlarna är de mest kokainstinna i Europa. Det visar en färsk undersökning som kemister vid University of Valencia genomfört, uppger EU Observer.

Enligt studien bär en genomsnittlig spansk eurosedel på 155 mikrogram rent kokain. Det är mer än sedlarna från något annat land. På de tyska eurosedlarna fanns exempelvis bara en femtedel så mycket kokain.

Inget bevis för att spanjorer knarkar

Forskarna är dock noga med att påpeka att studien inte kan ses som ett bevis på att spanjorer ofta använder kokain.

Istället menar de att en stor mängd sedlar får drogen på sig i samband med bankernas kontanthantering, där kokain förs från en sedel förs över till en annan.

Kokain på 94 procent av sedlarna

Ett tänkbart skäl till de spanska sedlarnas höga kokaininnehåll tros vara att den iberiska halvön etablerats som Europas huvudsakliga inkörsport för drogsmuggling.

En studie från 2006 visade att hela 94 procent av de spanska sedlarna bar spår av kokain. Motsvarande siffra för Storbritannien uppges vara mellan 40 och 51 procent, medan bara sex procent av de schweiziska franc-sedlarna bar spår av kokain.