Männen runt Putin – så stor makt har de

Vladimir Putin styr Ryssland med järnhand. Så brukar det heta – men det är bara delvis sant. Männen runt den ryske ledaren utövar stor makt – ibland genom att manipulera sin egen chef. Så här fattas besluten i Kremls dolda rum.

16 män du troligen inte känner till – så stor makt har de