Försvunnet par hittade – efter 75 år

NYHETER

Ett schweiziskt par försvann från sin gård under tiden för andra världskriget. Nu, 75 år senare, har deras kropparna återfunnits på 2 600 meters höjd, enligt Daily Mail.

”Till slut vet jag var mina föräldrar är”, säger yngsta dottern.

Det schweiziska paret Francine och Marcelin Dumoulin försvann från sin gård en sommardag i augusti 1942, då de skulle gå till en närbelägen äng för att mjölka korna. De återvända aldrig till gården och trots ett stort sökpådrag där hela byn deltog hittades inga ledtrådar kring det mystiska försvinnandet – fram tills nu.

I förra veckan påträffades två kroppar, på 2 600 meters höjd, i de schweiziska alperna i en smältande glaciär i närheten av en skidort och det mesta talar för att det försvunna schweiziska paret. Kropparna har genom isen bevarats och många detaljer som kläder, klockor och ryggsäckar tyder på att de legat där i flera decennier.

1 av 4 | Foto: AFP GLACIER 3000
Här hittades paret Francine och Marcellin Dumoulin.

Parets yngsta dotter har till schweizisk tidningen Le Matin uttalat sig om fyndet där hon nämner sin och sina fem syskons sökande efter föräldrarna:

”Vi har aldrig slutat leta, vi har spenderat hela våra liv åt det. Vi trodde att vi aldrig skulle kunna få ge dem den begravning de förtjänade.”, säger Marceline Udry-Dumoulin, 79.

Hon fortsätter med att beskriva fyndet som en lättnad för hela familjen:

”Till slut så vet jag var mina föräldrar är”, säger Udry-Dumoulin.

Kropparna har flyttas från fyndplatsen och man inväntar nu DNA bekräftelse på att det faktiskt är paret Domoulin.