Tv-licensen försvinner – ersätts av skatt

Idag föreslog en enig public service-kommitté att tv-licensen slopas och ersätts med en individuell public service-avgift, alltså en skatt.

Den ska alla över 18 år med beskattningsbar inkomst betala och taket på avgiften föreslås ligga på 1308 kronor per år.

– Jag är försiktigt positiv. Det finns ett behov av att modernisera radio- och tv-avgiften så att den också håller under kommande generationer, säger SVT:s VD Hanna Stjärne i SVT:s livesändning.

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) tar emot den parlamentariska public service-kommitténs delbetänkande om nytt finansieringssystem för radio och tv.
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) tar emot den parlamentariska public service-kommitténs delbetänkande om nytt finansieringssystem för radio och tv.

Idag tog kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) emot utredningen av kommitténs ordförande Sture Nordh och det blev som väntat ett förslag som innebär en slopad tv-licens till förmån för en individuell public service-avgift som alla över 18 år med beskattningsbar inkomst ska betala. Taket föreslås ligga på 1308 kronor per år.

– Det är en alldeles enig kommitté som föreslår detta. Det finns betänkanden från tre partiers ledamöter men inga reservationer mot själva förlaget, säger Sture Nordh, ordförande i kommittén.

Förslaget som presenterades idag är tänkt att kunna genomföras från 1 januari 2019 och efter att det klubbats igenom i riksdagen efter valet 2018.

Kommitténs uppdrag har varit att se till det långsiktiga perspektivet och hur man ska kunna säkra public services oberoende. Pengarna som kommer in i den föreslagna modellen ingår inte i de årliga budgetförhandlingarna och omfattas inte av utgiftstaket.

– Den här avgiften tydligare värnar public service oberoende. Det är ett slutet system och medlen går aldrig över på utgiftssidan i budgeten. De blir aldrig en del av budgetförhandlingarna, säger Sture Nordh.

Scherman: ”Ett system jag gillar”

Reaktionerna är delade. Helena Giertta, chefredaktör för Journalisten säger till Aftonbladet TV att det finns en osäkerhet i den föreslagna finansieringsmodellen.

– Det blir en ekonomisk osäkrare tillvaro för public service i och med att politikerna kan avgöra från år till år hur stor skatten ska vara, säger Helena Giertta.

– Det är ett system som jag gillar. Man har hittat en rättvisa och en långsiktighet, 11 procent smiter idag från avgiften. Varje år måste man höja licensen för att klara finansieringen, säger Jan Scherman, tidigare VD på TV4 och även tidigare strategisk rådgivare på Aftonbladet.

Hanna Stjärne, VD för SVT kommenterar beskedet i SVT:s livesändning.

– Jag är försiktigt positiv. Det finns ett behov av att modernisera radio- och tv-avgiften så att den också håller under kommande generationer. Men det finns vissa grundläggande kriterier som man måste vara observant på om man ska förändra finansieringen av public service, säger hon.

Radiotjänst föreslås läggas ner

Genomförs förslaget så försvinner 120 heltidstjänster från Radiotjänst i Kiruna i och med att det statliga bolaget sägs upp. RIKAB föreslås dock ansvara för att informera om den nya finansieringsmodellen om riksdagen beslutar om den, fram tills dess att bolaget utvecklas. På sikt ska Skatteverket alltså ansvara för att avgiften betalas. När utgifterna för Radiotjänst försvinner år 2020 kan nivån på den nya skatten skruvas ner skriver kommittén i betänkandet.

Utredningen i sin helhet ska vara klar under nästa år. Då ska kommittén bland annat ta ställning till hur sändningstillståndet för public service ska se ut.

Publisert:

LÄS VIDARE