Det stora kondombråket chockar Vatikanen

Foto: Gabriel Bouys / TT
Malteserordens stormästare Matthew Festing (till vä) visade ingen nåd när det visade sig att storkanslern Albrecht von Boeselager delat ut kondomer i samband med ett välgörenhetsprojekt i Burma.
NYHETER

Herregud, en sådan röra.

Den katolska kyrkan har drabbats av en kondomkris.

Som i sin tur har lett till öppet krig mellan den tusenåriga Malteserorden och självaste påven.

Det stora kondomkriget har brutit ut i Rom. På ena sidan: en riddare av andra klassen i Maltserordern som har stöd av påven. På den andra: den tusenåriga Malteserordens stormästare.

Låter det som en salig röra?

Vi tar det från början.

Ger ut egna frimärken

Malteserorden är världens äldsta existerande riddarorden. Även om orden delvis påminner om en självständig stat, har observatörsstatus i FN och ger ut egna frimärken, är den en del av den katolska kyrkan. Genom historien har ordens riddare varit inblandade i många krig. I dag ägnar man sig framför allt åt välgörenhet.

Något som dock inte garanterar att allt går fredligt till.

Den 6 december beslutade ordens stormästare Matthew Festing att sparka Albrecht von Boeselager, en storkansler och riddare av andra rangen. Skälet: att von Boeselager vägrat att avgå sedan det visat sig att han under sin tid som chef för orderns välgörenhetsorganisation delat ut tiotusentals kondomer i Burma, inom ramen för ett program för att bekämpa hiv.

Påven ryckte ut

Von Boeselager försvarade sig med att han stängde ner två av projekten så fort han fick höra talas om kondomerna, men lät ett tredje projekt fortsätta en tid då den fattiga befolkningen i området annars skulle ha blivit helt utan sjukvård.

Men stormästaren visade ingen nåd.

Och uteslutningen stod fast.

Då ryckte självaste påve Franciskus ut till Boeselagers försvar. Och beordrade en utredning av uteslutningen, enligt Reuters.

Officiellt tillåter inte den katolska kyrkan preventivmedel. Men påve Franciskus vill visa barmhärtighet mot dem som inte kan leva enligt kyrkans regler.

Del av en maktkamp

Påvens inblandning sågs inte med blida ögon av Malteserordens ledning. Orden dundrade tillbaka att uteslutningen var en intern angelägenhet och att Vatikanens utredning var ”olaglig”. Man beslutade sig därför för att inte samarbeta och har varnat medlemmarna från att prata med utredarna, rapporterar The Guardian.

Hur denna världsliga affär ska tolkas?

Gissningsvis som en del av den uråldriga maktkamp inom Vatikanen som det faktiskt är. Malteserorden kämpar med näbbar och klor för sitt självstyre. Och den nuvarande påvens toleranta syn i moralfrågor fortsätter att väcka motstånd – också hos kyrkans högsta ledning.

FAKTA

Malteserorden

  • Malteserorden grundades 1099 i Jerusalem och är världens äldsta existerande riddarorden

  • Orden har fått sitt namn efter ön Malta, som den erhöll på 1500-talet

  • Dess 13 000 medlemmar över världen har alla avlagt löften om fattigdom, kyskhet och lydnad

  • Malteserorden har permanent observatörsstatus i FN, erkänns som suverän av flera länder och ger ut egna frimärken

  • Efter att historiskt ha ägnat sig åt strider är orden numera framför allt inriktad på att vårda sjuka

  • Orden leds av en stormästare och har i dag sitt högkvarter i Rom