”Det är tuffa tider för mediebranschen”

Lena K Samuelsson: Paradoxen är att vi är starkare än någonsin i journalistiken, samtidigt som intäkterna är svaga

I dag presenterar Aftonbladets ägare Schibsted resultatet för första kvartalet 2020 (Q1).

Trots Aftonbladets unika position som svenska folkets nyhetsdestination, med läsarrekord och snabb tillväxt av digitala prenumeranter, faller intäkterna och kostnaderna måste sänkas.

 Lena K Samuelsson, publisher för Aftonbladet. 
Lena K Samuelsson, publisher för Aftonbladet.

Aldrig tidigare har så många sökt sig till Aftonbladet för att ta del av mediehusets journalistik, under coronakrisen ligger de dagliga besökssiffrorna på fyra-fem miljoner. Efterfrågan på digitala Plus-prenumerationer ökar kraftigt och den digitala hälsotjänsten Wellobe växer. Aftonbladet ser också en stark tillväxt i poddar och featurevertikaler.

Men tillväxten räcker inte för att kompensera en utmanande annonsmarknad.

Minskade intäkter

Aftonbladets annonsintäkter har varit hårt pressade de senaste två åren, framför allt till följd av minskade intäkter från spelbranschen. Detta i kombination med att intäkterna från försäljning av papperstidningen sjunker strukturellt, och coronaeffekter i marknaden har gjort att Aftonbladet nu behöver sänka sina kostnader för att vara långsiktigt starkt och lönsamt. Aftonbladet lägger därför i dag ett sparpaket på 100 miljoner, med full effekt i slutet av 2021. Runt 50 tjänster kommer att beröras.

– Det är tuffa tider för mediebranschen, vi står mitt i den digitala transformationen och på det kommer nu coronan som slår hårt mot hela samhällsekonomin. Paradoxen är att vi är starkare än någonsin i journalistiken, samtidigt som intäkterna är svaga. För att säkra att Aftonbladet kan fortsätta växa och vara bärkraftigt i en digital värld måste vi nu ställa om och spara rejält. Tyvärr kommer det även att påverka antalet tjänster, både på redaktionen och affärssidan säger Lena K Samuelsson, publisher för Aftonbladet. 

”Stärker positionen på lång sikt”

Kostnadsstrukturen kommer nu att ses över även när det gäller centrala kostnader för funktioner som delas med andra Schibsted-bolag inom divisionen News Media. 

– Aftonbladets journalistik är viktig både ur ett samhälleligt och ekonomiskt perspektiv, positionen som svenska folkets primära nyhetsdestination har förstärkts under rapporteringen om covid-19. De beslut som fattas nu handlar om att säkra och stärka Aftonbladets position långsiktigt, säger Siv Juvik Tveitnes, chef för News Media-divisionen inom Schibsted.

Aftonbladets räckvidd och position är helt centrala för Schibsteds digitala ekosystem i Sverige, äger Schibsteds Sverigechef Raoul Grünthal.
Aftonbladets räckvidd och position är helt centrala för Schibsteds digitala ekosystem i Sverige, äger Schibsteds Sverigechef Raoul Grünthal.

”Aftonbladet gör det som ligger i tidningens dna”

Aftonbladet har också starka band med de andra bolagen i Sverige, inte minst tillväxtbolagen inom Schibsted Next.

– Aftonbladets räckvidd och position är helt centrala för Schibsteds digitala ekosystem i Sverige. När branschen nu står inför strukturella utmaningar på annonssidan gör Aftonbladet det som ligger i tidningens dna, man agerar kraftfullt och framåtriktat i en svår situation, säger Schibsteds Sverigechef Raoul Grünthal.

Förhandlingar med de lokala fackklubbarna inleds under den här veckan.

Publisert: