Ny forskarstudie kan hitta corona-hotspots i Sverige

Publicerad 2020-05-12

Forskare vid Lunds universitet har tagit fram en kartfunktion som visar hur många svenskar som uppskattas vara smittade av coronaviruset i Sverige.

Ett mål är att hitta nya ”hotspots”.

– Tack vare den här studien kan vi varna sjukvården med fem till sju dagars framförhållning, säger Maria Gomez, professor vid Lunds universitet.

Forskare vid Lunds universitet presenterar nu de första nationella kartorna från forskningsstudien ”COVID Symptom Study”.

Med hjälp av en app där över 130 000 personer i Sverige dagligen rapporterar om hur de mår får forskarna en uppskattning om hur stor andel av befolkningen som har en pågående symtomatisk covid-19-infektion i Sverige.

Resultat presenteras med en kartfunktion, som visar hur spridningen ser ut i landet.

– Den största nyttan med våra beräkningar är att vi kommer kunna titta på trender över tid och kan jämföra epidemin i de olika länen. Vår förhoppning är att kunna ge dagliga uppdateringar för att identifiera nya “hotspots” innan dessa kan upptäckas i andra övervakningssystem inom hälso- och sjukvården, säger Maria Gomez som är en av forskarna som driver studien.

Störst spridning i mellersta Sverige

Det stora antalet deltagare gör att studien har ett tillräckligt stort underlag för att kunna visa tillförlitlig statistik av spridningen av coronaviruset i både olika åldrar och kön, i alla regioner.

Resultatet visar att Stockholms, Södermanlands, Västmanlands, Gävleborgs och Dalarnas län är de platser där spridningen är störst. Uppskattningsvis 3-3.5 procent av invånarna är där infekterade av covid-19.

De län med lägst andel smittade är Skåne, Kronoberg, Jönköping och Västernorrland, med 1.5-2 procent sannolikt infekterade.

– Vi hoppas kartorna kan ge oss en god framförhållning om hur spridningen av covid-19 ser ut i Sverige. Vi är helt överrumplade över responsen. Vi trodde aldrig att vi på så här kort tid skulle få 130 000 användare, som dagligen rapporterar i appen om sitt hälsotillstånd, säger Maria Gomez.

Skillnad mellan Sverige och Storbritannien

Forskningsmetoden har utvecklats av forskare på King’s College i London, och som har publicerats i tidskrifterna Science och Nature Medicine.

Överlag visar Sverige högre andel personer med kombinationer av symtom som tyder på covid-19 än motsvarande beräkningar från Storbritannien samma dag, det vill säga den 10 maj.

– Vi tror att skillnaderna mellan länderna beror på faktiska skillnader i förekomst av symtomatiska covid-19-infektioner, säger Paul Franks, professor vid Lunds universitet och initiativtagare till forskningsstudien i Sverige, i ett pressmeddelande.

– Det skulle också kunna bero på att deltagare i Sverige svarar annorlunda på frågorna eller att personer som har symtom deltar i studien i större utsträckning i Sverige jämfört med i Storbritannien.

PODD Corona stänger gränsen - familjer tvingas isär

På ena sidan Haparanda och Sverige, på andra sidan Torneå och Finland. Tvillingstäderna sitter ihop trots att landsgränsen går mitt i städerna. Men i coronatider har Sverige och Finland olika förhållningssätt och nu sitter dubbla kravallstaket uppe för att hålla isär invånarna i städerna. Hur funkar det i en stad som delas av en riksgräns och vad betyder det för invånarna?

 
Lyssna:  iPhone  Acast  Spotify
 
Eller ⬇️ Klicka på PLAY-knappen