Publicerad:
Uppdaterad:

KTH och Chalmers kan utöka mest

Av: TT

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 2 | Foto: Fredrik Sandberg/TT
Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm får fler studieplatser. Arkivbild.

Universitet och högskolor är redo att ta emot fler studenter på utbildningar till bristyrken.

Fördelningen mellan lärosätena är nu gjord, och flest platser går till Stockholm och Göteborg

Som en följd av coronapandemin och dess effekter på arbetsmarknaden beslutade regeringen att utöka kapaciteten på universitet och högskolor. Utöver fler platser på årets sommarkurser byggs också det tekniska basåret ut, liksom platser på utbildningar till bristyrken inom exempelvis teknik, utbildning och vård.

Det handlar om en permanent utbyggnad på bristyrkesutbildningar med totalt 1 300 helårsplatser i år och 2 600 helårsplatser 2021. Enligt den fördelning som nu är beslutad får Kungliga Tekniska högskolan (KTH) i Stockholm och Chalmers tekniska högskola i Göteborg flest platser, därefter Göteborgs universitet och Stockholms universitet.

Landa tryggt

– Fördelningen är gjord utifrån att det ska vara en inriktning på bristyrkesutbildningar, och utifrån lärosätenas förutsättningar att kunna öka antalet studenter på kort tid. Det är viktigt, det får inte bli ett slag i luften utan fler studenter ska få utbildningsplatser och kunna landa tryggt efter krisen, säger Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning.

Att just KTH och Chalmers får flest platser hänger dessutom samman med deras åtagande att utöka platserna på basår, alltså ett förberedande år inför programstudier.

– Om man går ett basår har man platsgaranti efter det. Det sista är det som ger ett extra utfall för KTH och Chalmers, säger Matilda Ernkrans.

Stort intresse

För 2021 utökar lärosätena med 6 000 platser på sommarkurser, 2 000 platser på basår samt en permanent utbyggnad motsvarande 1 300 helårsstudenter på utbildningar till bristyrken. Nästa år finns medel för motsvarande 2 600 helårsstudenter samt 4 000 platser på basår.

Mycket talar för att platserna kommer att fyllas. Antalet sökande till höstens utbildningar är rekordstort: 407 000 anmälningar hade kommit in när ansökningstiden gick ut den 15 april.

Fokus på treorna

Nästan 35 000 av de sökande är 19 år eller yngre, och finns alltså i gymnasieskolan. Enligt Universitets- och högskolerådet (UHR) tyder allt på att gymnasietreorna, trots distansundervisning och diverse praktiska utmaningar, ska hinna fullfölja studierna och få ut sin gymnasieexamen. Därmed kan de styrka sin behörighet för högskolestudier.

– Signalerna vi fått från Sveriges Kommuner och Regioner och Skolverket är att fokus ligger på treorna, så att dessa ska bli klara i tid. Uppstår ändå problem vid någon enskild gymnasieskola kan vi hantera det, säger enhetschef Andreas Sandberg vid UHR.

Även yrkeshögskolan (YH) kommer att ta emot fler studerande. Regeringen har föreslagit en förstärkning motsvarande platser för ytterligare 3 500 personer i år. En extra ansökningsomgång för utbildningsanordnarna öppnar inom kort.

Publicerad:

LÄS VIDARE

Publicerad: