Så blir Malmös egna ”Central Park”

Visionsbilden över parkens norra del - parkens hjärta.
Visionsbilden över parkens norra del - parkens hjärta.

Den kommer bli 64 000 kvadratmeter stor och har beskrivits som Malmös Central Park.

Prislappen för den nya jätteparken i Hyllie beräknas landa på närmare en kvarts miljard kronor.

– Vi kallas ofta för parkernas stad men faktum är att vi behöver mer grönyta, säger Andreas Schönström (S), kommunalråd inom teknik och service.

Planerna för den nya jätteparken i Hyllie sträcker sig flera år tillbaka. Redan sommaren 2018 presenterades det arkitektförslag som vunnit tävlingen gällande parkens utformning.

Jämförelserna med New York kom direkt.

– Det är ett grönt förslag som jag tror passar väl in och knyter an till det odlingslandskap Hyllie varit. Vi har skojat lite om att det blir Malmös egna Central Park, sa Sofia Danås, projektledare för Hyllie på Malmö stad, till Sydsvenskan.

Tekniska nämnden meddelade i vintras att bygget av den nya parken, precis som planerat, ska dra igång i år och i förra veckan fattade kommunfullmäktige sitt beslut då de godkände detaljplanen.

Här kommer den nya parken att ligga.
Här kommer den nya parken att ligga.

64 000 kvadratmeter

Den enorma parken kommer bli 64 000 kvadratmeter stor, nästan lika stor som Kungsparken i Malmös centrum.

– Vi hoppas att Malmöborna tar även denna park till sina hjärtan, säger Andreas Schönström (S), kommunalråd inom teknik och service.

Parken kommer att löpa längs med Hyllie Boulevard och Tygelsjöstigen.

Den norra delen ska enligt förslaget ha många olika aktiviteter likt lekplats, restaurang och publikt växhus medan den södra delen istället ska bestå av gräs- och ängsytor blandade med planteringar. Den södra delen ska även innehålla dike och fördröjningsytor när det blir skyfall.

Genom att anlägga små bryggor och stenar ska även det området bli trivsamt att vistas på.

Färdig år 2030

Längs parkens östra kant, parkhyllan, ska en aktivitets- och vistelsezon skapats.

”Här kan vardagsrummet flyttas ut, det kan finnas möbler och utrustning för olika aktiviteter såsom långbord, boulebanor eller pingisbord”, skriver stadsbyggnadskontoret i detaljplanen.

Bygget av den nya parken i Hyllie kommer att pågå under hela 2020-talet och ambitionen är att den ska stå färdig 2030.

– Allting handlar om att bostadsbyggandet håller sig uppe också, så det är lite osäkert att prata om nu. Men 2030 ska det definitivt vara färdigt, säger Andreas Schönström om tidsplanen i närtid.

Parken beräknas kosta knappt en halv miljard - 219 miljoner miljoner kronor - och att den anläggs i ett tidigt skede av utbyggnaden av Hyllie ses som en vinst i sig.

Andreas Schönström (S) gläder sig åt den nya parken.
Andreas Schönström (S) gläder sig åt den nya parken.

Delat kring parkeringarna

– Vi kallas ofta för parkernas stad men faktum är att vi behöver mer grönyta än vad vi har i dag. Det här är ett jätteviktigt tillskott. Särskilt i det nya bostadsområdet Hyllie, att det är där redan från början, att man låter grönytor ta plats i stadsrummet för det är väldigt svårt att lägga till i efterhand.

Förutom de gång- och cykelstråk som planeras i parken föreslås även två busshållplatser inom planområdet. Den ena direkt norr om Alviksvägen och den andra i den södra delen, där Hyllie Boulevard möter Hövdingevägen. Biltrafiken ska i sin tur hänvisas till Hyllie Boulevard och längs med parkhyllan.

Att få av parkbesökarna bedöms vara bilister har gjort att särskilda parkeringsplatser inte ska ordnas. I detaljplanen hänvisas det istället till parkeringshusen i närheten, vilket gör att enbart parkeringsplats för rörelsehindrades fordon kommer ordnas.

Frånvaron av parkeringar i anslutning till parken fick Moderaterna och Sverigedemokraterna att reservera sig i kommunfullmäktige.

Publisert: