Rekord i beslagtagen narkotika

Av: 

TT

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 2 | Foto: Julio Cortez/AP/TT
Polisen gjorde förra året nästan 50 000 beslag av narkotika, en ökning med tio procent jämfört med föregående år. Arkivbild.

NYHETER

Polisen gjorde förra året nästan 50 000 beslag av narkotika, en ökning med tio procent jämfört med föregående år.

Uppgången fortsätter dock och allt indikerar nu på en rekordsiffra när 2019 ska sammanfattas.

För TT:s räkning har Nationellt forensiskt centrum (NFC) i Linköping sammanställt antalet narkotikabeslag de senaste åren.

Trenden är tydlig – mängden narkotika som hittas av polisen fortsätter att öka kraftigt.

– Vi har haft en ökning med 5–10 procent årligen så de här siffrorna följer den trend som vi förutspår, säger Maria Lindstam, tillförordnad sektionschef på droganalyssektionen vid NFC.

Under perioden januari–april i år har dock redan drygt 18 000 beslag gjorts, vilket är en klar indikator att förra årets rekord kommer att raderas.

TT: Ska siffrorna tolkas som en effekt av bättre polisarbete eller att det faktiskt är mer narkotika i omlopp?

– Det är nog en kombination. Vi har ju haft den stora förändringen av polisorganisationen som nu börjat sätta sig och att det finns flera poliser ute i arbete.

Undersöker preparat

Det är just till NFC som förundersökningsledare skickar preparat för att se om det är narkotika och vilken typ av preparat det handlar om.

Hos NFC prövas även om en misstänkt kan knytas till beslaget och/eller det kan kopplas ihop till tidigare ärenden.

Av de 49 248 beslag som gjordes under 2018 fortsätter cannabisharts att dominera och till och med öka, från 26 procent till 31 procent av alla beslag följt av läkemedel (25 procent) och amfetamin (13 procent).

När det gäller kokain är det oförändrade siffror på årsbasis, däremot ser man enligt Maria Lindstam en tydlig uppåtgående trend om man tittar tillbaka fem år i tiden.

Spice är ute

– När det gäller spice kunde vi se hur det försvann 2015 och det nu handlar om bara ett fåtal. Vi tror att det har att göra med dödsfallen kring drogen och den helt enkelt har blivit "ute". När det gäller fentanyl ser vi också en kraftig minskning sedan lagstiftningen vilket haft en viss avskräckande effekt.

För NFC betyder de ökade siffrorna också en ökad arbetsbelastning.

– Vi har jobbat länge för att ha effektiva processer och vi har klarat av de här ökningarna relativt bra. Skulle det nu fortsätta att stiga skulle vi dock behöva något ökade resurser, säger Maria Lindstam.

Publicerad:

LÄS VIDARE