ALS-sjuke Anders fick hjälp efter Aftonbladets artikel

Täby kommun vägrade att ge dödssjuke Anders Scheef, 68, utökad hemtjänst för att han skulle kunna andas i hemmet.

Ett dygn efter att Aftonbladet skrivit om fallet ändrade sig kommunen.

– Vi är tacksamma för detta eftersom pappa är så dålig nu, säger dottern Sara Scheef.

Anders Scheef drabbades för mindre än ett år sedan av förlamningssjukdomen ALS och befinner sig i dag i sista sjukdomsfasen, där diafragmamuskeln angrips och den sjuke får svårt att andas ut koldioxid.

Ökad slemproduktion gör att Anders får slemproppar i halsen, som han inte själv kan hosta upp. Varje slempropp kan orsaka döden, om inte någon finns vid Anders sida och tar bort slemmet med en så kallad hostmaskin.

När Aftonbladet publicerade en artikel om Anders situation den 23 maj vakade hans hustru Britt-Marie och döttrarna Marie och Sara vid hans sida dygnet runt.

Täbys socialchef hävdade att kommunen följde socialtjänstlagen, när den i stället för utökad hemhjälp erbjöd Anders plats på ett omsorgsboende.

Ett dygn efter Aftonbladets artikel ändrade sig Täby

Mindre än ett dygn efter artikeln kallades Täby kommuns socialnämnd till möte. Då beslöt politikerna att Anders skulle få 19 timmar hemtjänst per dygn.

– Det här beror på påtryckningar från media, säger Anders juridiska ombud Veronica Hedenmark.

– Först sa handläggare att sammanhängande hemtjänst inte fanns i Täby, trots att det är en del av socialtjänstlagen. Sedan i Aftonbladets artikel sade socialchefen att de följer lagen, därför blev det avslag. Vad gör Täby kommun nu när de beviljar – bryter mot lagen? Detta är beklagligt, säger Hedenmark.

Sara Scheef är lättad över kommunens beslut, men säger:

– Det bör inte vara upp till individen att driva detta så hårt för att ta del av de rättigheter man har när man får ALS. Jag vet att många runt om i landet som har ALS och är över 65 år får helt olika bemötande av kommunerna. Det är som ett lotteri.

Aftonbladet har sökt socialnämndens ordförande i Täby Thomas Nilsonne (M) och socialchefen Claes Lagergren.

Publisert:

LÄS VIDARE