Regering och opposition eniga i viruskrisen

Owe Nilsson/TT

Publicerad 2020-03-19

Stefan Löfven och riksdagspartierna visar enad front under statsministerns frågestund i riksdagen.

Politiska konflikter läggs åt sidan, men fler åtgärder mot coronavirusets effekter efterfrågas.

Statsminister Stefan Löfven (S) och partiernas företrädare turas om att hylla varandra för det samarbete som nu sker mellan regering och riksdag.

– Moderaterna står till förfogande att samarbeta för att ta Sverige igenom krisen, säger partiledaren Ulf Kristersson.

"De som behöver får vård"

Sverigedemokraternas gruppledare Henrik Vinge vill veta hur många som regeringen beräknar kommer bli sjuka och dö av coronaviruset, men får svaret att det är expertmyndigheternas sak.

– Det är oerhört osäkert, ingen kan säga med bestämdhet hur många som kommer att drabbas. Men vi ser till att de som behöver får sjukvård, det kan handla om tio procent av befolkningen, även om det inte handlar om att alla behöver intensivvård. Staten tar ansvaret för kostnaderna, säger Löfven.

A-kassan

Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt framhåller alla som nu förlorar sina jobb.

– Vi har föreslagit att A-kassans arbetsvillkor ska halveras, så att fler kan få A-kassa. Är regeringen beredd att se över de möjligheterna? frågar han.

Något entydigt svar ger statsministern inte.

– Vi kommer att fortsätta se över vad som behöver göras, det behövs stöd i olika branscher och vi ser över möjligheterna att skydda människor med osäkra anställningar, säger Stefan Löfven.

General för sjukvården

KD-ledaren Ebba Busch vill se en nationell sjukvårdsgeneral med mandat att omfördela utrustning och personal mellan regioner vid behov.

– Jag känner en oro för belastningen i vårdorganisationen, säger Busch.

Enligt statsministern utesluter regeringen inga åtgärder. Han hänvisar till att Socialstyrelsen uppgett att det finns en bra dialog mellan regionerna.

Löfven riktar också en uppmaning till alla svenskar:

– Behåll lugnet, det finns ingen anledning att panikbunkra lager av livsmedel.