Nu råder det klimatnödläge i Malmö

Demonstrationerna var många i fjol. Nu slår kommunstyrelsen fast att det råder klimatnödläge.
Demonstrationerna var många i fjol. Nu slår kommunstyrelsen fast att det råder klimatnödläge.

Det råder klimatnödläge i Malmö.

Det slogs fast på kommunstyrelsens sammanträde.

– Vi ska fortsätta driva ett målmedvetet klimat- och miljöarbete, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande, i ett pressmeddelande.

I december slog Lunds kommun fast att det råder ett globalt klimatnödläge. På onsdagen följde även Malmö efter.

När kommunstyrelsen samlades stod nämligen två medborgarförslag gällande klimatnödläge på agendan. Det sedan förslagen kommit in via Malmöinitiativet, där medborgare uppmanat politikerna att utlysa klimatnödläge.

Någon utlysning blev det inte men däremot konstaterade kommunstyrelsen att det råder klimatnödläge.

”Är ekonomiskt omöjligt”

– Vår bedömning är att det råder klimatnödläge och att vi ska fortsätta driva ett målmedvetet klimat- och miljöarbete framöver för att verka för en hållbar utveckling i Malmö och resten av världen. Klimatfrågorna är ju inte lokala utan globala. Kommunens mål är ambitiösa och vi avser att fortsätta på den inslagna vägen, men ett hållbart samhälle uppnår vi inte ensamma utan tillsammans med andra aktörer där alla måste göra sitt, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande, i ett pressmeddelande.

Att Malmö väljer att inte utlysa något klimatnödläge utan istället nöjer sig med att konstatera att det råder klimatnödläge har enligt kommunstyrelsen sin grund i ekonomin.

– Klimatnödläge råder. Men att utlysa ett nödläge där vi som kommun binder oss att ta kompensatoriskt ansvar för högre nivåers misslyckande är ekonomiskt omöjligt. Malmö fortsätter istället att jobba hårt med konkreta åtgärder som gör verklig miljönytta för kommunen, säger Simon Chrisander (L), miljökommunalråd.

Ville utlysa klimatnödläge

Kommunen kommer för perioden 2021–2030 att ta fram ett nytt miljöprogram för att nå målsättningen om att bli bäst på hållbar stadsutveckling och att hela staden ska försörjas av förnybar energi. Med anledning av de högt ställda målsättningarna beslutade kommunstyrelsen att det inte är nödvändigt att ta fram en särskild klimatnödlägesplan, vilket efterfrågades i medborgarförslagen.

Socialdemokraterna och Liberalerna fick stöd av Centerpartiet i frågan om att det råder klimatnödläge. Vänsterpartiet och Miljöpartiet ville i sin tur utlysa klimatnödläge medan Moderaterna och Sverigedemokraterna inte ville erkänna ett klimatnödläge.

Enligt ParentsForFuture är Lund den enda kommunen i landet som utlyst klimatnödläge.

Publisert:

LÄS VIDARE