Försäljning av Telia kan dröja

avTT

NYHETER

En eventuell försäljning av statens minoritetspost i Telia kommer att dröja. Ett enigt försvarsutskott vill först ha en försvars- och säkerhetspolitisk analys på plats liksom verktyg för att förhindra att försvarspolitiska intressen exponeras.

– Vi måste ha litet ordning på torpet, säger försvarsutskottets ordförande Beatrice Ask (M) till TT.

Regeringen vill inte sälja statens ägande i Telia. Men det vill de fyra borgerliga partierna. Nyligen svängde SD i frågan, vilket gör att det finns en majoritet i riksdagen för att sälja statens minoritetspost.

Med anledning av regeringens proposition om återköpsprogram av aktier i Telia, har motioner med krav på att i stället avyttra innehavet samlat en majoritet i näringsutskottet.

Utskottet har begärt in ett yttrande från försvarsutskottet. Ett enigt utskott slog på tisdagen fast att det först måste finnas en ordentlig försvars- och säkerhetspolitisk analys av konsekvenserna på plats innan det bör ske.

Verktyg på plats

En utredning som blir klar i april ser över sådana här frågor, men det räcker inte med en utredning.

– Vi måste ha verktyg för att hantera detta på plats, säger Allan Widman, Liberalernas ledamot i försvarsutskottet.

De här riskerna föreligger redan i dag, eftersom staten inte har kontroll över Telia, framhåller Beatrice Ask.

– Det finns ju olika sätt att gå tillväga på. Det kan handla om att öka statens ägande, eller att avyttra vissa delar och öka ägande i den samhällsviktiga delen. Alla är överens om att vi inte kan slänga ut barnet med badvattnet, säger Beatrice Ask (M).

Samhällsviktiga funktioner

Utskottet påpekar särskilt i sitt yttrande att det finns samhällsviktiga funktioner som levereras av Telia i dag. Det handlar bland annat om SGSI, som är ett intranät, skiljt från internet, för säker och krypterad kommunikation mellan myndigheter i Sverige och i Europa.

Telia är också inblandad i radiokommunikationssystemet för effektiv ledning (Rakel) med 72 000 abonnenter med ansvar inom allmän ordning, säkerhet, energi, hälsa och försvar.

Näringsutskottet ska justera sitt betänkande på torsdag.

ARTIKELN HANDLAR OM