Unga kvinnor och vården

“Vi vill samverka med sjukvården – inte motsätta oss den”

Av: 

Johanna Rapp

Irena Pozar, Veckorevyn

NYHETER

Allt fler unga kvinnor söker sig till alternativ och komplementär vård, menar utövarna.

Samtidigt ser de risker med den ökade populariteten.

– Det finns tyvärr mindre seriösa aktörer som också vill vara med och synas nu, säger Arne Hamberg, zonterpaeut.

För fem år sedan startade Carita Bramstedt tillsammans med två kollegor mottagningen Homeopatiakuten i Stockholm. Idén var att kunna erbjuda snabb hjälp vid akuta besvär som urinvägsinfektion, influensa och hosta. Sedan starten har de sett en konstant uppgång i efterfrågan och många som aldrig tidigare har provat homeopati har sökt sig till dem.

– Vi har noterat att unga kvinnor söker sig till oss för underlivsbesvär, stress och depressioner, säger Carita Bramstedt.

Carita Bramstedt säger att de på mottagningen kan behandla två individer med samma sjukdom, exempelvis urinvägsinfektion, helt olika baserat på hur smärtan känns och vad som framkommer i samtalen med patienten.

– Vi försöker alltid se orsaken till problemen och hitta en individuell behandling.

Carita Bramstedt

Finns det några risker med alternativ medicin?

– Jag kan bara tala för vår klinik, och här har alla som jobbar en gedigen utbildning i homeopati och i grundmedicin. Om vi har patienter som vi anser behöver söka sig till vårdcentral så säger vi det till dem, och uppmanar dem att gå dit. Vi vill samverka med sjukvården, inte motsätta oss den.

Ökat intresse – tack vare internet

Skandinaviska förbundet komplementärmedicin (SFKM) ser precis som Carita Bramstedt en ökning i användandet av alternativ vård. Arne Hamberg är zonterpaeut och ledamot i SKFM, som i dag har cirka 1000 medlemmar som alla på något sätt sysslar med det som kallas KAM (komplementär och alternativ medicin). Enligt honom ser förbundet ett ökat intresse och ett ökat förtroende för alternativa behandlingsmetoder hos allmänheten. Och de som söker alternativ vård är människor från alla yrken och nästan alla samhällsklasser, enligt Arne Hamberg.

– Internet har öppnat upp ett enormt informationsflöde som självklart gynnar oss. Förut styrdes det mesta av etablerade medier som mest var intresserad av att förlöjliga alternativ medicinen, säger Arne Hamberg och tillägger att det dock finns baksidor med den ökade populariteten:

– Det finns tyvärr mindre seriösa aktörer som också vill vara med och synas nu.

Arne Hamberg

Unga kvinnor den grupp som ökar mest

Arne Hamberg tror att bristande förtroende för den traditionella vården kan vara en förklaring till att SKFM:s medlemmar ser en ökning av patienter men att den kanske viktigaste faktorn är förmågan att se och höra patienter.

– De flesta som jobbar i vårt skrå har en enorm passion för att hitta lösningar för våra klienter. Och många av dem har ju själva fått hjälp den vägen och har erfarenhet av att må dåligt. Det inger såklart förtroende hos patienten.

När det gäller gruppen unga kvinnor blir lyhördheten en extra viktig faktor, menar Arne Hamberg.

– Unga kvinnor är nog den grupp som ökar mest hos oss. Många känner sig inte lyssnad på inom vården och blir oftast bara rekommenderade dämpning av olika slag. Vi är ju mer fokuserad på att lyfta och lösa problem istället för att dämpa.

Farorna med alternativ behandling

2017 fick Kjell Asplund i uppdrag av regeringen att leda KAM-utredningen (om alternativ och komplementär medicin) och komma med förslag för att öka patientsäkerheten inom sektorn. Bland annat kom man med förslaget att skapa en särskild flik på Vårdguidens hemsida där Socialstyrelsen kan lämna information om alternativ och komplementär vård, då informationen som i dag finns på nätet om KAM-metoder i stort sett bara kommer från utövarnas egna marknadsföring.

Enligt särskild utredare Kjell Asplund finns det främst tre övergripande risker med alternativ och komplementär behandling: att man struntar i verksam behandling från sjukvården, örtmedicinering och psykoterapi:

  • Örtmediciner kan dels ha biverkningar i sig och dels ge biverkningar när de används tillsammans med vanliga läkemedel.
  • Det finns en risk att man hoppar över en verksam behandling i hälso- och sjukvården av en allvarlig sjukdom för att söka sig till alternativ behandling.
  • När det gäller psykoterapier kan det handla om behandlingar som kan göra mer skada än nytta om de bedrivs oskickligt, till exempel sorgeterapier där man kan förlänga sorgen istället för att lindra den.

ANNONS

Ellos STORA sommarrea är igång! Upp till 30% på dyraste varan!

Extern länk från Ellos

Till kampanjen!

Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter

/

Unga kvinnor och vården

LÄS VIDARE

IRENA POZAR: Unga kvinnor glöms bort i sjukvården – problemet är akut

ÄMNEN I ARTIKELN

Unga kvinnor och vården

Sjukvård

Vård & omsorg

Psykisk ohälsa

Homeopati

Kjell Asplund