Nationell vaccinationsvecka hålls i mars

En nationell vaccinationsvecka ska hållas i mars.

– Det handlar om stora och riktade informationsinsatser med förstärkt tillgänglighet till vaccination, säger socialminister Lena Hallengren (S).

Samtidigt införs mål för när alla över 18 ska ha fått sin påfyllnadsdos.

Vaccinationsveckan inleds vecka 11, måndagen den 14 mars. Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att samordna insatsen med regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

– Varje vecka är en vaccinvecka men vi behöver göra ett uppsamlingsheat, säger Lena Hallengren.

Hon kallar det en mobilisering av resurserna. Det kan handla om ökad drop-in-bokning, kallelser och en allmänt större tillgänglighet till vaccination.

– Vi behöver bemöta de rädslor och tveksamheter som finns kring vaccin. Och det ska vara ett initierat beslut om man väljer att inte vaccinera sig, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell.

Runt 1,5 miljoner personer är ovaccinerade i dag. Det är en spretig samling, men socioekonomiskt svaga grupper, personer med utländsk härkomst och yngre sticker ut.

Förutom satsningar på information på flera språk görs olika försök att nå ut till ovaccinerade. Till exempel kan det vara vaccinbussar som ställs upp på universitetsområden och i särskilt utsatta bostadsområden eller möjlighet att vaccinera sig på bibliotek eller andra ställen där folk rör sig.

”Inget att vänta på”

SKR och regeringen har tecknat en överenskommelse med mål om att 80 procent av alla vuxna ska ha fått erbjudande om en tredje dos, en så kallad påfyllnadsdos, första kvartalet nästa år. Ett delmål är att 80 procent av alla 50-plussare ska ha fått tredje dosen vecka 3.

Målet är en vaccinationstakt om 450 000 påfyllnadsdoser i veckan.

Staten fortsätter samtidigt att ta kostnader för vaccinationerna. Ersättningen höjs till regionerna för dos ett och två till de som är 18 år och äldre, för att nå fler ovaccinerade. Skillnaden i vaccinationstäckning mellan regionerna är dock stora. Storstadsregionerna ligger långt efter regioner som Jönköping, Värmland och Östergötland.

– Fortfarande är det dock många som avvaktar. Nu finns det faktiskt inget att vänta på längre. Vaccinen är säkra, de är effektiva – boka en tid så fort det går, säger Lena Hallengren.

”Håller skyddet aktuellt”

Samtidigt tillförs regionerna 200 miljoner kronor för att skala upp vaccinationskapaciteten.

Enligt den senaste statistiken från Folkhälsomyndigheten som presenterades på torsdagen har 85,6 procent av alla svenskar från tolv år och uppåt vaccinerats med minst en dos. 81,3 procent har fått minst två doser. Samtidigt har 27,9 procent av alla från 18 år och uppåt fått tre doser.

Utan vaccinationerna hade fler och hårdare restriktioner behövts i samhället, säger socialministern.

– Tack vare vaccinationerna har ett stort antal liv kunnat räddas.

Folkhälsomyndighetens Karin Tegmark Wisell påtalar att det rekommenderade intervallet mellan dos två och påfyllnadsdosen är sex månader.

– Genom påfyllnadsdosen håller man skyddet aktuellt.

Publisert: