Nyheter

Bankernas skydd mot cyberangrepp ses över

Av: 

TT

Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen (till vänster) och finansmarknadsminister Max Elger (S) under pressträffen.
Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen (till vänster) och finansmarknadsminister Max Elger (S) under pressträffen.

NYHETER

Regeringen ger Finansinspektionen i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder för att stärka finanssektorns motståndskraft mot cyberangrepp.

Regeringen pekar på en ökad risk för cyberangrepp sedan Ryssland invaderade Ukraina, och vill ha Finansinspektionens förslag relativt snabbt – senast den 6 maj.

Den senaste tidens utveckling i omvärlden har dock inte lett till fler cyberangrepp mot Sverige.

– Däremot har hotbilden stärkts. En fientligt inställd makt har ett större intresse av att störa den svenska ekonomin, säger finansmarknadsminister Max Elger (S) på en pressträff.

Sker hela tiden

Han påpekar samtidigt att angrepp pågår ständigt och bankerna är vana att hantera dem.

Men hur ser beredskapen ut hos de mindre aktörerna på finansmarknaden?

– Bankerna har en betydligt bättre beredskap mot cyberangrepp än många andra verksamheter och man borde säkerligen inkludera mindre företag. Personligen tror jag att det är positivt att frågan är högt på agendan, så att även mindre företag har haft anledning att se över sina rutiner och system, säger Max Elger.

Hjälpa varandra

Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen lyfter fram vikten av samverkan.

– I våra kontakter med banker och andra finansiella institut efterfrågar de mer samarbete sinsemellan. Det finns ju ett gemensamt intresse av att avvärja hot. Hur det systemet av informationsutbyte kan stärkas ytterligare blir säkert en del av vår återrapportering (till regeringen) och det behovet är extra stort hos mindre institut, som har mindre resurser. Så även om man konkurrerar kan man ta hjälp av varandra vad gäller cyberskydd, säger Thedéen.

Skulle ett större cyberangrepp trots allt ske mot en eller flera storbanker blir följderna givetvis omfattande även för många enskilda personer och hushåll.

– Längre nedstängningar, i veckor eller ännu längre, och svårigheter att återstarta system är väl ett ”worst case”. Hur det skulle te sig är svårt att spekulera om, men vi försöker ta höjd för att det inte ska ske, säger Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen.

Rättad: En tidigare version innehöll en felaktig uppgift i bildtexten.

ANNONS

25% rabatt på baddräkter och bikinis med hög midja och shapingeffekt i fina färger!

Extern länk från Ellos

Köp här!

Publisert: