Unga svenskar bättre på avancerad engelska

TT

Publicerad 2022-03-23

Unga svenskar har förbättrat läsförmågan i engelska på avancerad nivå. Arkivbild.

Svenska ungdomar har blivit bättre på att förstå skriven akademisk engelska. Samtidigt har de blivit sämre på att förstå akademisk svenska, visar en studie gjord vid Göteborgs universitet.

Studien basar på resultat från samtliga 18-20-åringar som skrivit högskoleprov under åren 2012-2018.

”De som är födda i slutet på 1990-talet är betydligt bättre på läsförståelse i akademisk engelska än de som är födda i mitten på 1990-talet. På motsvarande sätt är de sämre i läsförståelse i akademisk svenska” summerar John Löwenadler, docent i språkdidaktik, i ett pressmeddelande.

Så hur kan förbättringen förklaras? John Löwenadlers hypotes är att den digitala utvecklingen, och därmed mer exponering för engelska sedan barnsben, haft stor påverkan.

När det gäller läsförståelse i akademisk svenska skulle förklaringen kunna vara att unga människor i eller utanför skolan exponeras mindre och mindre för akademiska ord och fraser på svenska, enligt Löwenadler.