JO-kritik för uteblivna vaccinbevis

Av:  TT

E-hälsomyndigheten kritiseras av JO sedan två utländska medborgare blivit utan vaccinbevis. Arkivbild.
E-hälsomyndigheten kritiseras av JO sedan två utländska medborgare blivit utan vaccinbevis. Arkivbild.

Två utländska medborgare nekades förra året vaccinbevis för covid-19. Nu riktar Justitieombudsmannen kritik mot E-hälsomyndigheten, rapporterar Läkartidningen.

Myndigheten, som ansvarar för att utfärda vaccinbevisen, JO-anmäldes i fjol av en fransk och en holländsk medborgare som nekats intyg. Anledningen var att den ena saknade svenskt personnummer och den andra svensk folkbokföringsadress.

E-hälsomyndigheten pekar i sitt svar till JO på att tjänsten för att tillhandahålla bevisen togs fram mycket skyndsamt, och att personer med personnummer och e-legitimation initialt prioriterades.

Tjänsten har senare utvecklats så att även personer utan e-legitimation eller svensk folkbokföringsadress kan få bevis.

JO anser dock inte att myndigheten fullgjort sina skyldigheter och riktar nu kritik mot dess agerande.

Chefs-JO Erik Nymansson har viss förståelse för att det funnits svårigheter, men skriver i sitt beslut att det faktum att enskilda trots vaccination ”inte har kunnat få ett vaccinationsbevis som de har rätt till” inte är godtagbart.

Detta enligt JO särskilt då vaccinationsbevisen avsevärt ökade möjligheterna till fri rörlighet under pandemin.

Publisert: